Nieuw-Vlaamse Alliantie


Vl.Energie: liever Vlaams sterk staan (24/02/09)

In een persbericht noemt Open Vld-Kamerlid Willem-Frederik Schiltz het voorstel van de N-VA voor een groot Vlaams energiebedrijf voor hernieuwbare energie regionale navelstaarderij. Hij wil in de plaats buitenlandse ondernemingen meer stimuleren om energie in te voeren. Blijkbaar beroept Schiltz zich enkel in zijn verkiezingscampagne op een familiale traditie en niet in zijn politiek denken en handelen. Maar dit terzijde, want de redenering van Open Vld loopt natuurlijk mank. Massaal investeren in hernieuwbare energie, in slimme netwerken en in nieuwe jobs is één zaak, de markt echt liberaliseren en zorgen voor echte concurrentie is een andere.

Vlaams parlementslid Geert Bourgeois (N-VA) pleitte destijds als een van de eersten in de Kamer herhaaldelijk voor een echt vrijmaken van de elektriciteitsmarkt, zodat de prijzen zouden dalen. De N-VA pleit op alle terreinen voor meer Europese samenwerking, maar we moeten ook zelf onze welvaart in eigen handen durven te nemen, stelt hij samen met N-VA-fractieleider in het Vlaams parlement Jan Peumans.

Jan Peumans: Vlaanderen is nu al een structurele invoerder van energie. Voorlopig wordt het Vlaamse energietekort nog aangevuld uit het buitenland, maar niets zegt dat dit altijd het geval zal zijn. Als de bankencrisis ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat in crisistijden de nationale reflex van onze buurlanden nooit veraf is. Dus liever zelf sterk staan in Vlaanderen dan nog meer afhankelijk worden van het buitenland en vaststellen dat onze ondernemingen en privéconsumenten te veel betalen. Olieschaarste en grote geopolitieke problemen zijn niet meer veraf.

Geert Bourgeois vindt het overigens opmerkelijk dat Schiltz pleit voor een liberalisering van de energiemarkt, terwijl hij onlangs enkele N-VA-amendementen om de CREG meer bevoegdheden te geven, wegstemde. Je kan niet voor een geliberaliseerde markt pleiten en anderzijds de controle van de marktregulator ondermijnen. Zo gaan die beloofde lagere prijzen er nooit komen: daar wordt alleen Electrabel beter van. N-VA-Kamerlid Flor Van Noppen heeft overigens al een wetsvoorstel ingediend om de energiemarkt radicaal open te breken: de invoering van een maximaal marktaandeel van 40% per marktspeler. Een radicaal voorstel, geeft Bourgeois toe, maar dan zul je de prijzen pas écht zien dalen. Als Schiltz lagere prijzen wil, dan keurt hij ons voorstel mee goed. We zullen dus weldra écht weten of Open Vld de belangen van de consument en de ondernemingen durft te laten primeren op die van de grootproducenten.

De N-VA kiest volop voor hernieuwbare energie in Vlaanderen. De N-VA is ambitieuzer dan Open Vld. De N-VA wil de Europese 20% norm inzake hernieuwbare energie halen tegen 2020. Het Internationale Energie Agentschap wil een energierevolutie. Wij moeten Europees een veel groter deel van onze uitgaven inzake O&O aanwenden voor energie-onderzoek en tegelijk investeren in productie van hernieuwbare energie en slimme netwerken.

Bovendien biedt de sector van de hernieuwbare energie grote mogelijkheden inzake tewerkstelling. We moeten in Vlaanderen niet lijdzaam wachten tot al onze industrieën naar andere landen zijn verhuisd, maar integendeel nieuwe welvaartscreërende sectoren aantrekken. Uiteraard kunnen we alles uit gemakzucht door het buitenland laten produceren, zoals Open Vld voorstelt, maar op die manier gaan we zeker niet bij de top vijf van Europa behoren in 2020.

Auteur:
Geert Bourgeois, Vlaams parlementslid N-VA
Jan Peumans, N-VA-fractieleider Vlaams parlement

Meer informatie:
Contactpersoon: Jeroen Overmeer, woordvoerder
Telefoon: 02/219 49 30
Fax: 02/217 35 10
E-post: jeroen.overmeer@n-va.be
Url: www.n-va.be