Trots op Nederland

Nieuws

Rita Verdonk: Bos blundert met betalingsverkeer

Met ontsteltenis heeft Rita Verdonk gereageerd op het bericht dat het betalingsverkeer van de Nederlandse overheid vanaf 1 mei 2009 voortaan door de Royal Bank of Scotland zal worden verzorgd.

"Het is natuurlijk onzinnig dat Minister Bos dit heeft laten gebeuren! Onze banken hebben het buitengewoon moeilijk en moeten met enorme bedragen aan belastinggeld worden gesteund, maar desondanks gaat zo'n grote overheidsopdracht toch naar een buitenlandse bank als de RBS. Dit is nota bene een bank die mogelijk zal worden opgesplitst en overgenomen door de Engelse regering. Iedereen lapt momenteel, en mijns inziens terecht, de Europese regels aan zijn laars, maar Nederland moet weer het braafste jongetje van de klas zijn en netjes de Europese aanbestedingsregels volgen. Met als resultaat dat het betalingsverkeer van de Nederlandse regering straks in handen komt van de Engelse overheid. Jawel, van een overheid die de euro zelfs niet eens heeft willen invoeren.
Je kunt je afvragen hoe lang de onderhandelingen over dit contract hebben geduurd en of er dit keer wel aanvullende eisen en garanties op papier zijn gezet omtrent solvabiliteit en mogelijkheden waaronder het contract voortijdig kan worden beëindigd als de RBS een Britse staatbank gaat worden.

Deze opdracht had gezien de huidige omstandigheden waarin de gehele financiële wereld verkeert gewoon bij een Nederlandse bank moeten blijven zodat de Nederlandse overheid greep kan houden op het betalingsverkeer van de Nederlandse ministeries. Dit soort belangrijke zaken hoort absoluut niet onder Europese regels te vallen. Minister Bos kan zich in deze specifieke aangelegenheid niet eenvoudigweg achter de Europese aanbestedings-regels verschuilen. Dit mag gewoon niet doorgaan!"

Rita Verdonk