Amsterdam RAI

Amsterdam RAI bouwt mee aan het beste kinderziekenhuis ter wereld

24 feb 2009

Amsterdam RAI heeft als sponsor van Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC een promotiefilm gemaakt voor de bedrijfsdonateursactie van het Emma. Bedrijven wordt gevraagd bij te dragen aan de verbouwingen van het Emma Kinderziekenhuis om het beste kinderziekenhuis ter wereld te worden. Deze promo-film is naar alle relaties van de RAI gestuurd en zal ook via Emma en haar partners verspreid worden in Nederland. De RAI hoopt op deze manier een sneeuwbaleffect voor deze actie te creëren. Op maandag 23 februari heeft Hans Bakker, voorzitter directie van Amsterdam RAI het eerste exemplaar overhandigd aan Prof. Dr. Hugo Heymans, hoofd van het Emma Kinderziekenhuis AMC. De RAI heeft zich al de afgelopen jaren als sponsor verbonden aan Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC. De samenwerking met Emma is een bewuste keus.

Hans Bakker: â Onze betrokkenheid met Amsterdam, alsmede onze maatschappelijke rol komt er in tot uitdrukking. We hebben daarbij gekozen voor een meerjarige overeenkomst. Dat geeft ons de ruimte om onze ondersteunende activiteiten een plaats te geven binnen de RAI- organisatie. Want dat is een belangrijk aspect van de gekozen aanpak. Het mee-mobiliseren van onze medewerkers om met hun inzet en expertise en gebruikmakend van de faciliteiten van Amsterdam RAI, fund raising activiteiten te ontwikkelen. De bedrijfsdonateursactie van Emma is een heel goed initiatief om de extra voorzieningen van het Emma Kinderziekenhuis te financieren. Wij dragen uiteraard graag ons steentje hieraan bijâ.

Metamorfose
Het Emma Kinderziekenhuis AMC behandelt een groeiende groep van ernstig en chronisch zieke kinderen en wil omstandigheden voor patiëntjes en hun ouders creëren, die bijdragen aan de normale ontwikkeling van deze kinderen. Dit stelt nieuwe eisen aan de voorzieningen en de inrichting van het 20 jaar oude ziekenhuis. Voor alle extraâs van de grootschalige verbouwing â de Metamorfose- heeft het Emma Kinderziekenhuis AMC geld nodig. Het Emma Kinderziekenhuis AMC vraagt daarom bedrijven mee te bouwen met het beste kinderziekenhuis ter wereld.

Amsterdam RAI steunt naast het goede doel Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC ook AMREF Flying Doctors.

v.l.n.r. Prof.Dr Hugo Heymans, Hoofd Emma Kinderziekenhuis AMC en Hans Bakker, voorzitter directie Amsterdam RAI


*