Gemeente Apeldoorn

Ugchelse leerlingen aan de slag bij de Schoolbeek in Ugchelen

Dinsdag 24 februari van 09.00 tot 11.00 uur gaan leerlingen van basisschool De Steenbeek werkzaamheden uitvoeren bij de Schoolbeek in Ugchelen. Het project is een samenwerking van verschillende organisaties die een prachtig programma hebben ontwikkeld met als doel kinderen de komende jaren meer in contact te brengen met de natuur.

De leerlingen van basisscholen De Touwladder, De Steenbeek, De Bouwhof en De Eloy hebben de afgelopen periode in de les kennisgemaakt met de rijke geschiedenis van de Apeldoornse beken en sprengen, die in het verleden een belangrijke rol speelden in de ontwikkeling van Apeldoorn. De leerlingen gaan aan de slag bij de beken en maken kennis met de zorg voor natuur en landschap. Ze gaan beplanting snoeien, beken opschonen en zwerfafval opruimen. Door op een actieve en plezierige manier in de buitenlucht bezig te zijn leren de kinderen het cultuurlandschap te waarderen. Elk jaar komen ze terug op dezelfde locatie. Zo is het resultaat van alle inspanningen zichtbaar voor leerlingen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen.

Veel kinderen spelen steeds minder buiten en als ze al buiten spelen is er vaak nauwelijks de mogelijkheid om echt in contact te komen met de natuur en het landschap. Verschillende organisaties hebben daarom de handen ineengeslagen om er voor te zorgen dat leerlingen volop de gelegenheid krijgen om te genieten van het cultuurhistorische landschap waarin een hoofdrol is weggelegd voor de natuur in hun eigen leefomgeving. De samenwerkende partners zijn: gemeente Apeldoorn, waterschap Veluwe, Stichting Vrienden van de Hamermolen, Dorpsraad Ugchelen, Stichting tot behoud van de Veluwse Beken en Sprengen, de scholen uit Ugchelen en het Natuurhuis. Dit project is een initiatief van Landschapsbeheer Gelderland.

Einde persbericht.