Stadsdeel De Baarsjes Amsterdam
PERSBERICHT

Amsterdam, 20 februari 2009Contract The Mall De Baarsjes

Het contract voor de uitvoering van het jongerenwerk in stadsdeel De Baarsjes door The Mall De Baarsjes is niet open te breken. Tot die conclusie komt portefeuillehouder Godfried Lambriex in een brief aan de deelraad.

De stadsdeelraad had Lambriex opgedragen te onderzoeken of het contract met The Mall De Baarsjes opengebroken dan wel beëindigd kon worden. Lambriex stelt op grond van zijn onderzoek vast dat The Mall De Baarsjes door kan gaan met het jongerenwerk. Dat gebeurt dan volgens de uitvoeringsovereenkomst van 8 oktober 2008 en de aanvullende afspraken die gemaakt zijn eind november 2008 en begin januari 2009. The Mall De Baarsjes heeft inmiddels een eerder aangekondigd kort geding tegen het stadsdeel ingetrokken. De brief staat dinsdag 24 februari ter bespreking op de agenda van de stadsdeelraadvergadering.