Gemeente Berkelland


Gemeenteraad vergadert op 24 februari

De gemeenteraad van Berkelland komt op dinsdag 24 februari 2009 om 19.30 uur bijeen voor een openbare vergadering. De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Borculo, Marktstraat 1. U bent van harte welkom op de publieke tribune.

Voor belangstellenden zijn de vergaderstukken te downloaden van de website www.gemeenteberkelland.nl Ook kunnen deze worden ingezien op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur en op woensdag tot 19.00 uur in de Gemeentewinkel aan de Marktstraat 1 te Borculo en bij de Servicepunten in Eibergen , Ruurlo en Neede van 8.30 uur tot 12.30 uur.

De agenda ziet er als volgt uit:


1. Opening

2. Spreekgelegenheid voor het publiek *)

3. Vaststellen agenda

4. Vaststellen notulen raadsvergadering 20 januari 2009
5. Ingekomen stukken / mededelingen / toezeggingen
6. Voorbereiding en rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen

Hamerstukken


7. Conceptbegroting 2009 van de stichting Openbaar Primair Onderwijs Noord Oost Achterhoek (OPONOA)
8. Beleidsvisie externe veiligheid

9. Fiets- en wandelpad op het landgoed Beekvliet
10. Voorbereidingsbesluit Lochemseweg 3 in Borculo
11. IJsbaan Ruurlo

12. Gemeentelijk rioleringsplan 2009 t/m 2012

13. Vestiging voorkeursrecht Eibergen Zuidoost (beslissing op bezwaar)

Bespreekstukken


14. Centrale huisvesting gemeentelijke organisatie gemeente Berkelland
15. Burgerinitiatief Berkelland FM

16. Vaststellen Reglement van Orde, Verordening op de raadscommissies 2009, Verordening burgerinitiatieven 2009 en mandaat benoeming commissieleden
17. Bezwaar tegen het voorbereidingsbesluit van 27 mei 2008 (perceel Koordesweg 6/8 in Rekken)
18. Initiatiefvoorstel van GroenLinks over het milieu- en klimaatbeleid


19. Rondvraag

20. Sluiting


*) Wilt u van het spreekrecht gebruikmaken? Dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering uiterlijk tot 16.00 uur melden aan de griffier (telefoonnummer 0545-250 800 of 06 - 13 260 230). Als inspreker vermeldt u daarbij uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp of onderwerpen waarover u het woord wilt voeren.

NB. Via Radio Berkelland FM is de raadsvergadering rechtstreeks te beluisteren. Stemt u hiertoe af op: Regio Eibergen / Neede: kabel 93.1 MHz, ether 105.3 MHz Regio Borculo: kabel 88.5 MHz, ether 106.0 MHz, Regio Ruurlo: kabel 93,6 MHz, ether 106.0 MHz


---- --