Gemeente Utrecht


| |
|Datum 20 februari 2009                        |
|                                   |
|Opening wisselschool Overvecht                    |

|Wethouder Rinda den Besten opent op 24 februari om 8.30 uur de    |
|wisselschool Stroyenborchdreef, aan de Stroyenborchdreef nummer 2 in |
|Overvecht. Deze 'wisselschool' is gebouwd, omdat de komende jaren de |
|meeste schoolgebouwen in Overvecht worden vernieuwd. Als een school in|
|Overvecht een nieuw gebouw krijgt, dan moet het oude eerst worden   |
|gesloopt. Tot het nieuwe schoolgebouw er staat, maakt deze school dan |
|gebruik van de wisselschool.                     |
|                                   |
|Veel schoolgebouwen in Utrecht en dus ook in de wijk Overvecht, zijn |
|bouwkundig verouderd. Er is veel onderhoud, renovatie en nieuwbouw  |
|nodig. De gemeente Utrecht en de Utrechtse schoolbesturen hebben een |
|Masterplan Onderwijs opgesteld, om alle Utrechtse schoolgebouwen in  |
|het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs aan te passen. Zo komen|
|er adequate onderwijsvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar. In het |
|collegeprogramma 'Utrecht voor elkaar' is hiervoor veel geld ter   |
|beschikking gesteld. Om de huidige schoolgebouwen te kunnen slopen en |
|nieuw te bouwen, zullen de kinderen tijdelijk onderwijs krijgen in de |
|wisselschool Stroyenborchdreef.                    |
|                                   |
|De eerste school die in de Stroyenborchdreef trekt, is de Schakel. De |
|huidige schoolgebouwen van de Schakel op Bangkokdreef 4 en 235 worden |
|gesloopt en er komt een nieuw schoolgebouw voor in de plaats. De   |
|Schakel blijft vermoedelijk tot de zomer van 2010 in de        |
|Stroyenborchdreef. Daarna zal een andere basisschool naar de     |
|Stroyenborchdreef verhuizen. De school wordt waarschijnlijk de komende|
|vijftien jaar als wisselschool gebruikt.               |
|