Erasmus MC---

Te snelle toepassing IVF richt meer kwaad dan goeds aan

Het snel inzetten van IVF met als doel landelijke geboortecijfers te verhogen, is ongewenst vanwege bijwerkingen en hoge kosten. Dit concluderen onderzoekers van onder andere de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC.

Bijwerkingen
Met het huidige Nederlandse IVF (In Vitro Fertilisatie) beleid krijgen per jaar rond de 2.000 stellen die anders ongewild kinderloos zouden blijven, alsnog kinderen. IVF is vooral van belang op individueel niveau, omdat het de belangrijkste behandeling is bij stellen die niet of moeilijk via natuurlijke weg zwanger kunnen raken. Het snel inzetten van IVF met als doel landelijke geboortecijfers te verhogen, is ongewenst vanwege bijwerkingen en hoge kosten. Dit concluderen onderzoekers van onder andere de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC deze week in het wetenschappelijke tijdschrift Human Reproduction.

Ongewenste kinderloosheid
Sinds de sexuele revolutie in de jaren '60 en het beschikbaar komen van anticonceptiemiddelen is het krijgen van kinderen in de Westerse wereld meer en meer een kwestie van vrije keuze geworden. Geboortecijfers zijn gedaald van 3 naar 1,5 kinderen per gezin in de Europese Unie. Prof. Dik Habbema, hoogleraar Maatschappelijke Gezondheidszorg aan het Erasmus MC, leidde een internationaal onderzoek naar mogelijke verhoging van de geboortecijfers door middel van vervroegd inzetten van IVF. Habbema: "Op internationaal niveau bestaat een groeiend pleidooi voor heel snelle IVF bij ongewenste kinderloosheid. Met dit onderzoek tonen wij aan dat die roep onterecht is. Vroeg gebruik van IVF om geboortecijfers op te krikken is ineffectief en leidt tot veel kosten en zware belasting voor de vrouw terwijl er een verschuiving optreedt van natuurlijke naar IVF-zwangerschappen."

Voortplantingsgedrag
Britse en Nederlandse richtlijnen schrijven voor dat IVF pas moet worden toegepast nadat stellen minstens drie jaar op natuurlijke wijze moeten hebben geprobeerd, zwanger te raken, tenzij er een ernstige oorzaak is voor de onvruchtbaarheid. Het onderzoek bestaat uit een op recente gegevens gebaseerde computersimulatie van het voortplantingsgedrag van 100.000 vrouwen met partner die proberen zwanger te raken. Habbema: "Het afwachtende Nederlandse IVF beleid, waarbij stellen na drie jaar vergeefs proberen om zwanger te worden IVF-behandeling vergoed krijgen - en bij zeer ernstige oorzaken van de onvruchtbaarheid fertiliteitsziekten eerder - komt goed uit de bus in deze studie naar aantallen geboorten met en zonder IVF."

Publicatiedatum: 23 februari 2009

---