Lijst Smolders Tilburg
Postbus 1037
5004BA Tilburg
www.lijstsmolders.nl

LIJST SMOLDERS TILBURG

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde 21 februari 2009

Burgemeester Vreeman spreekt op TV eigen vonnis uit.

Op 19 februari is besloten dat er een raadsenquête komt. Een paar dagen later al deed Burgemeester Vreeman uitspraken op tv, bij Brabant10, die de kwalijke rol van B&W duidelijk bevestigen. Hiermee is duidelijk geworden dat op zijn minst Burgemeester Vreeman de gemeenteraad willens en wetens buiten spel heeft gezet. Het Adje-theater is een financieel drama geworden zoals verwacht. De LST heeft van meet af aan daarvoor gewaarschuwd. Over de gigantische overschrijding zei Burgemeester Vreeman vandaag op tv letterlijk het volgende;

Maar als je had gezegd, nee, het kost geen 5 miljoen maar sinds onze crisis in het College (en die tijd van de onderhandelingen is van de tijd van het bouwen afgegaan) had gezegd jammer genoeg het kost nu 6,5 miljoen, dan was maar weer de vraag of de Coalitiepartijen dan hadden gezegd, ja, dan doe ik wel mee. Dus je zit jezelf enerzijds een beetje in de maling te nemen waar het gaat om geld, aan de andere kant is de drive natuurlijk dat je het project zo mooi vindt".

De LST heeft een helder beeld, onderbouwd met feiten, die aantonen hoe bedenkelijk en amateuristisch alles van meet af aan is verlopen m.b.t. het Adje-theater. Nu Burgemeester Vreeman op TV met bovengenoemde uitspraken komt en er bewust niet voor kiest om dat in de Raadenquête te doen zal hij daar wel een reden voor hebben. Na de Raadenquête zal duidelijk worden of de andere wethouders ( met name regisseur/samensteller van dit College Jan Hamming) ook hun consequenties zullen moeten trekken zoals hun ex-collega de heer Backx dat al wel heeft gedaan en Burgemeester Vreeman dat per direct nu ook zal moeten gaan doen.

Een en ander noopt ons tot het stellen van de volgende vragen,


1. Beseft de Burgemeester wel dat dit soort zeer gevoelige zaken in de Raadenquête thuis hadden gehoord en gezien de inhoud van zijn uitspraken er ook eigenlijk niet meer valt te ontkomen voor Burgemeester Vreeman dat hij nu al zijn verantwoordelijkheid zal moeten gaan nemen, zoals eerder ex-wethouder Hugo Backx dat wel deed?
2. Heeft de Burgemeester bewust zijn eigen vonnis getekend?
3. Heeft de Burgemeester al een andere baan?

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart


---- --