NEN


Nieuwe EMC-richtlijn dit jaar van kracht

maandag 23 februari 2009, 14:00

De Europese Commissie heeft eind 2004 de nieuwe Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit aangenomen. Na een overgangstermijn is vanaf 1 juli 2009 alleen deze richtlijn van kracht.

De vorige - in 1989 ingevoerde - EMC-richtlijn moest volgens de EU simpeler kunnen worden toegepast. Dat betekent dat onder de nieuwe richtlijn er nu één route is voor de
conformiteitsbeoordelingsprocedure van apparaten om aan te tonen dat een product voldoet aan de richtlijn. Tevens is de keuzemogelijkheid voor fabrikanten bij het vragen van steun in het beoordelingsproces van een product vergroot.

Verschillen
De belangrijkste punten van verschil tussen de nieuwe richtlijn en de huidige EMC-richtlijn zijn:

* verduidelijking van het toepassingsgebied van de richtlijn;
* aanvulling van de essentiële eisen die gelden voor vaste installaties;

* beperking tot één conformiteitbeoordelingsprocedure voor apparaten;

* aparte conformiteitsbeoordelingsprocedure voor vaste installaties;
* geen verplichting meer voor de fabrikant om een aangemelde instantie bij de conformiteitsbeoordeling in te schakelen;
* wijziging ten aanzien van de bijzondere maatregelen die lidstaten kunnen nemen.

Vanaf 1 juli 2009 mag alleen nog de nieuwe EMC-richtlijn (2004/108/EG) worden toegepast en mogen alleen producten die aan deze EMC-richtlijn voldoen, op de markt worden gebracht en in gebruik worden genomen.

Installaties
Voor machinebouwers en anderen die samenstellingen van toestellen leveren, is een aantal zaken van groot belang. Een installatie hoeft geen CE-markering te dragen, omdat een installatie niet zomaar verplaatsbaar is of kan worden verhandeld. Wél moet zo'n installatie voldoen aan de essentiële eisen wat betreft emissie en immuniteit. Daarbij moet erop worden gelet dat een samenstelling van producten voorzien van CE-markering, niet per definitie betekent dat deze ook voldoet aan de eisen van de EMC-richtlijn.

Documentatie
Het is van belang dat alle documentatie over een installatie beschikbaar is en wel voor een periode van tien jaar. In het verlengde daarvan moet er in bedrijven een verantwoordelijke zijn voor de installatie. Dat kan de eigenaar van het bedrijf zijn, een manager, een installatiedeskundige of zelfs de installateur. Klik hier voor de Nederlandstalige versie van de EMC-richtlijn.

Advies nodig?
Het toepassen van normen in de dagelijkse praktijk is niet altijd eenvoudig. Ook de snelle ontwikkelingen in de Europese regelgeving leiden tot een sterke behoefte aan informatie. Heeft u inhoudelijke vragen over normtoepassing en de relatie met regelgeving, dan staan onze consultants u graag te woord. Met bijgaand formulier kunt u een vraag stellen. Onze consultants doen hun uiterste best uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.
zie ook de volgende gerelateerde onderwerpen:
NEN-EN-IEC 61000-6-2:2005 en;fr (Norm) NPR-IEC/TR 61000-5-2:2004-07 en;fr (Norm) SPE 30001:2002 en (Norm) NEN 1010:2007+C1:2008 nl (Norm) Complete Wegwijzer Machinerichtlijn 2008 (Publicatie) NEN Elektromail (Publicatie)