Stichting Blik op Werk


Tussen 2004 en 2008 was de tijdelijke Tijdelijke Subsidieregeling Stimuleren Leeftijdsbewust Beleid van het ministerie van SZW van kracht. In totaal stelde de staatssecretaris in deze periode 21 miljoen euro subsidie beschikbaar met als doel de inzetbaarheid van oudere medewerkers te bevorderen.

Bij de laatste subsidieronde is branche- en bedrijfstakorganisaties de mogelijkheid geboden om een subsidie aan te vragen voor projecten rond de Work ability Index (WAI) en het thema werkvermogen binnen hun branche of bedrijfstak. Hieraan is door meerdere organisaties gehoor gegeven. In de loop van 2008 zijn dan ook verschillende subsidieprojecten gestart waarin op uiteenlopende wijze de WAI is gepromoot en toegepast.

Bedrijven of branches konden maximaal 40.000 euro subsidie aanvragen voor projecten en experimenten die het makkelijker maken voor medewerkers om ook op oudere leeftijd door te blijven werken. Het uitgangspunt hierbij was dat bedrijven nieuw beleid gaan voeren zodat ze tegemoet kunnen komen aan de specifieke omstandigheden en behoeften van de ouder wordende medewerker.

Een paar voorbeelden van deze subsidieprojecten vind u bij de praktijkvoorbeelden op deze site Zie het origineel