NEN


NPR-ontwerp steenconstructies gepubliceerd

maandag 23 februari 2009, 10:48

De Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 6791 'Steenconstructies - Eenvoudige ontwerpregels, gebaseerd op NEN 6790:2005' is voor commentaar beschikbaar. De herziene versie van de richtlijn uit 1991 is nu afgestemd op de TGB-norm NEN 6790 van 2005.

In deze herziene versie zijn vooral de volgende onderdelen belangrijk:

Windbelasting op gevels
In dit deel is onderscheid gemaakt tussen windbelasting die uitsluitend door het binnenblad wordt opgenomen en windbelasting die door het binnenblad en buitenblad samenwerkend wordt opgenomen.

Stabiliteit
De benodigde gesommeerde breedte van de actieve penanten is mede afhankelijk gesteld van het windgebied en de bebouwde of onbebouwde situatie. Door de verschillen in dichtheden van materialen die op dit moment worden toegepast (massieve baksteen, kalkzandsteen, holle baksteen, cellenbeton) is het noodzakelijk gebleken om ook daarmee rekening te houden.

Commentaar indienen
U kunt vóór 1 april 2009 uw commentaar indienen bij normalisatieadviseur drs.ir. H.W. van der Burg, e-mail: harry.vanderburg@nen.nl.
zie ook de volgende gerelateerde onderwerpen:
NEN Bouwmail (Publicatie)