KPN NV

Persbericht

KPN draagt nieuwe leden Raad van Commissarissen voor

Datum

24 februari 2009

Nummer

016p

De Raad van Commissarissen van KPN draagt de heren R.J. (Rob) Routs (62) en D.J. (Derk) Haank (55) voor tot benoeming als lid van de Raad van Commissarissen. Deze voordrachten zullen op de agenda staan van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 7 april 2009. Hiermee wordt de vacature ingevuld die vorig jaar ontstond na het aftreden van de heer Eustace en tevens wordt de omvang van de Raad van Commissarissen uitgebreid met één persoon.

De heer Routs was van 2004 tot zijn pensioen in 2008 lid van de Raad van Bestuur van Royal Dutch Shell en verantwoordelijk voor de downstream-activiteiten. Daarvoor had hij binnen deze onderneming verschillende (senior) managementfuncties in de Verenigde Staten, Canada en Nederland. De heer Routs bekleedt diverse commissariaten en adviseurschappen, onder meer als lid van de Raad van Commissarissen van AEGON, lid van The Economic Development Board of Singapore International Advisory Council en lid van de Board of Directors van Canadian Utilities en van de business school INSEAD. De heer Routs is gepromoveerd in technische wetenschappen aan de Technische Universiteit Eindhoven en is aan diezelfde universiteit afgestudeerd in scheikundige technologie.

De heer Haank is sinds 2004 bestuursvoorzitter van Springer Science+Business Media (Springer), een wereldwijd opererende uitgever van wetenschappelijke en medische publicaties met 5.000 medewerkers. Daarvoor was hij bestuursvoorzitter van Elsevier Science en lid van de Raad van Bestuur van Reed Elsevier PLC. De heer Haank is lid van de Raad van Commissarissen van Seetickets B.V. en van NUON. Tevens is hij lid van de Raad van Toezicht van de omroepvereniging TROS. De heer Haank is afgestudeerd in economics and business administration aan de Universiteit van Amsterdam.

De heer A.H.J. Risseeuw en mevrouw M.E. Van Lier Lels, die beiden de laatste vier jaar deel hebben uitgemaakt van de Raad van Commissarissen, worden voorgedragen voor een nieuwe termijn.