TNO

Zoetwarenindustrie samen in natriumreductie en functionele ingrediënten

24 februari 2009

Branche-innovatiecontract

TNO en Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie samen in natriumreductie en functionele ingrediënten

TNO en de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ) hebben een branche-innovatiecontract voor twee jaar afgesloten. De samenwerking zal in het eerste jaar gericht zijn op het overdragen van TNO kennis op het gebied van natriumreductie in bakkerijproducten en verrijking van producten met functionele ingrediënten.

"De bakkerijindustrie is voor TNO van oudsher een belangrijke sector, aldus Joost Blankestijn, business development manager bij TNO. We bieden dan ook een sterke kennispositie aan. TNO speelt met haar kennisopbouw in op de huidige trends die in deze sector spelen. Op dit moment worden er met diverse bedrijven in de proefbakkerij bij TNO in Zeist experimenten uitgevoerd om, met behoud van smaak en kwaliteit, met minder suiker en zout te bakken. In 2008 hebben we in samenwerking met VBZ een toolbox ontwikkeld voor de verlaging van verzadigde vetzuren in bakkerijproducten."

VBZ is de samenwerking met TNO aangegaan om de economische positie van de MKB bedrijven binnen de bakkerij- en zoetwarenindustrie te versterken. Ton Baas, directeur van VBZ, legt uit waarom: "We hebben als VBZ een missie om een maatschappelijk verantwoord en een zo optimaal mogelijk ondernemingsklimaat te bevorderen door actieve belangenbehartiging van de sector. Hiervoor zetten we op verschillende werkgebieden diverse projecten in, die wij graag ondersteund willen zien door wetenschappelijk onderbouwde kennis en praktische oplossingen. VBZ beschouwt TNO als een belangrijke partij voor de realisatie van verdere innovatie op de beleidsgebieden van de bakkerij- en zoetwarenbranche."

Op donderdag 5 maart organiseert VBZ in samenwerking met TNO een bijeenkomst waarin meer uitleg wordt gegeven over het branche-innovatiecontract. Naast de toelichting over het contract wordt tijdens de bijeenkomst kennis overgedragen met betrekking tot alle facetten die bij natriumreductie in bakkerijproducten komen kijken. Daarnaast geven ook de VBZ-leden die aan de slag zijn gegaan met de toolbox voor het verlagen van verzadigde vetzuren een terugkoppeling.

Elk jaar sluit TNO branche-innovatiecontracten af met diverse MKB-brancheverenigingen. In deze contracten draait alles om kennisoverdracht. Brancheverenigingen en hun leden willen innoveren en proberen dat te verwezenlijken met bestaande en nieuwe kennis van TNO. De benodigde subsidie wordt door het Ministerie van Economische Zaken beschikbaar gesteld.

bericht 2009-9


drs. M.J.M. (Maarten) Lörtzer
015 269 49 75