Sociaal en Cultureel Planbureau

Beste lezer,
Op dinsdag 24 februari 2009 is
"Mantelzorg. Een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers" verschenen

ISBN: 9789037704082
240 pagina's, prijs 21,90

Hieronder volgt een beknopte samenvatting.

In Nederland wordt op grote schaal hulp geboden aan huisgenoten, familieleden en vrienden die tijdelijk of chronisch ziek zijn, of stervende. In het rapport wordt beschreven wat mantelzorgers doen, waarom ze hulp geven, welke ondersteuning ze ontvangen en wat de hulpverlening in positieve en negatieve zin met hen doet. In sommige gevallen blijkt het helpen een zware taak. Bijvoorbeeld voor mantelzorgers bij wie de belasting hoog oploopt, of bij wie gezondheidsproblemen optreden. Hiermee is niet gezegd dat de hulpverlening alleen maar negatieve gevolgen heeft. Integendeel: de meesten kijken er positief tegen aan, omdat de relatie met de hulpbehoevende intenser en intiemer wordt, men waardering van de verzorgde krijgt en samen van kleine dingen geniet.
Sociaal en Cultureel Planbureau