Gemeente Wijdemeren


Infobijeenkomst Tergooiziekenhuizen

Op dinsdag 24 februari is er van 19.30 tot 21.30 uur in het Raadhuis Hilversum een informatiebijeenkomst over de Tergooiziekenhuizen. U bent als inwoner van Wijdemeren van harte welkom!

Aanleiding voor de bijeenkomst zijn de resultaten van het mobiliteitsonderzoek dat in het najaar van 2008 plaatsvond. Bij dit onderzoek is er gekeken naar de gevolgen van de voorgenomen functieverschuiving van de spoedeisende hulp (SEH) van Hilversum naar Blaricum, naar de bereikbaarheid van de huisartsenpost (HAP) in Blaricum en naar de bereikbaarheid tussen beide ziekenhuislocaties.

Vragen stellen
De bijeenkomst vindt plaats in de Burgerzaal van het Raadhuis (Dudokpark 1, Hilversum). De bijeenkomst start met een korte presentatie door Helma Ketelaar, wethouder Zorg & Welzijn Gemeente Hilversum en Claudia Zuiderwijk, voorzitter raad van bestuur Tergooiziekenhuizen. Daarna krijgt u uitgebreid gelegenheid om vragen te stellen.

(15-02-2009)