Gemeente Apeldoorn

Uitbreiding bedrijventerrein Stadhoudersmolen

De gemeente Apeldoorn organiseert op dinsdag 24 februari a.s. een informatiebijeenkomst over de uitbreiding van het bedrijventerrein Stadhoudersmolen. Dit terrein biedt vestigingslocaties voor bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf. Bijvoorbeeld vanwege de mogelijkheid wonen en werken te combineren en de goede aansluiting via de Oost-Veluweweg op de A50. Het huidige Stadhoudersmolen is een zeer divers bedrijventerrein. Grote bedrijven hebben er een plek gevonden, maar ook talloze kleinere bedrijven zijn op het terrein gevestigd. Daarnaast zijn op diverse plaatsen op het terrein bedrijfswoningen te vinden. Deze typering gaat ook gelden voor de uitbreiding van Stadhoudersmolen. Een terrein wat zich bij uitstek leent voor bedrijven in het midden-, en kleinbedrijf met een lokaal/regionaal werkgebied. De kavels op het nieuwe terrein variëren in grootte van 1.000 tot 1.500 m2.

Om Stadhoudersmolen beter bereikbaar te maken is een tweede ontsluiting in de maak. Aan de noordzijde wordt een weg aangelegd die via een nieuwe brug over het kanaal Stadhoudersmolen aansluit op de Oost-Veluweweg. Met de aanleg van zowel de weg als het nieuwe bedrijventerrein wordt naar verwachting nog voor de zomerperiode gestart.

De bijeenkomst is op dinsdag 24 februari van 19.30 - 21.30 uur in het Stadhuis, Marktplein 1 . Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot en met 19 februari door een e-mail te sturen aan d.engel@apeldoorn.nl.

Einde persbericht