Werkloosheid gaat oplopen

Werkloosheid gaat oplopen

Amsterdam, 23 januari 2009

Werkgevers hebben minder personeel nodig en consumenten verwachten dat er meer werklozen komen. De werkloosheid zal dit jaar oplopen naar 5%. De meeste werknemers houden hun baan en gaan er flink op vooruit.

De economie zit duidelijk in een mindere periode. Bij bedrijven is er minder werk en dat zien we terug in een hogere werkloosheid. In het vierde kwartaal van vorig jaar steeg het werkloosheidspercentage van 3,8% naar 3,9%. Na correctie voor seizoensinvloeden nam het aantal werklozen ten opzichte van het derde kwartaal met 9 duizend toe tot 300 duizend. Wat zijn de vooruitzichten voor dit jaar?

Consumenten voorzien hogere werkloosheid
Consumenten verwachten dat de werkloosheid in de komende twaalf maanden oploopt, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een kwart (24%) voorziet dat de werkloosheid enigszins stijgt, zes op de tien (61%) verwacht een duidelijke stijging. De verwachtingen van consumenten hebben in de afgelopen jaren vaak voorspellende waarde gehad voor de werkloosheid anderhalf jaar later. Wel klinkt er af en toe een 'vals alarm'. Het is de vraag of dat nu ook het geval is.

Werkgevers hebben minder werk
Bedrijven zijn ook niet optimistisch over de arbeidsmarkt. Het aantal bedrijven dat verwacht met minder personeel toe te kunnen in de komende tijd is groter dan het aantal dat denkt meer handen nodig hebben. Dat geldt vooral in de industrie, maar ook in de bouw. Toch zijn er wel degelijk economische activiteiten die minder last hebben van een recessie of er zelfs van kunnen profiteren. Als consumenten minder uitgaan, dan geven zij meer uit in de supermarkt en misschien aan spullen om het thuis gezelliger te maken . Als mensen langer doorrijden met hun oude auto hebben garages extra werk aan onderhoud en reparatie. Een stijgende vraag naar herstelwerkzaamheden kan ook gunstig uitpakken voor schoenmakers en naaiateliers.

Werkenden erop vooruit
De werkloosheid zal dit jaar ongetwijfeld oplopen. De arbeidsmarkt reageert namelijk altijd met enige vertraging op veranderingen in de economische situatie. Het ING Economisch Bureau verwacht dat de werkloosheid dit jaar gemiddeld zal uitkomen op 5%. Daarmee blijven we het in internationaal opzicht goed doen. Overigens behoudt de overgrote meerderheid van de werknemers gewoon zijn baan. Zij zullen er behoorlijk op vooruitgaan. Niet alleen gaat de werkloosheidspremie naar nul, wat tot tientjes per maand kan schelen. Ook stijgen de lonen harder (2,8%) dan de prijzen (1,5%).

© 2009 ING Economisch Bureau