Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Scholen voortgezet onderwijs willen zelf verantwoordelijk zijn voor schoolgebouw Onderzoek: 70% schoolbesturen wil huisvestingstaak overnemen van gemeenten

Utrecht, 24 februari 2009 - De meeste schoolbesturen wil zelf de verantwoordelijkheid voor de eigen huisvesting. Dit blijkt uit onderzoek van Regioplan in opdracht van het ministerie van OCW. Nu zijn gemeenten nog verantwoordelijk voor een nieuw schoolgebouw, vervanging of uitbreiding. 70% van de schoolbesturen wil dat die verantwoordelijkheid wordt overgedragen aan de scholen zelf (de zogenaamde functionele doordecentralisatie). Hiervoor zou de wet moeten worden gewijzigd. De VO-raad is daar voorstander van. Voorzitter Sjoerd Slagter: "Dit kan een enorme impuls geven aan de investering in optimale schoolgebouwen. Scholen kunnen zo goed inspelen op een prettige werkomgeving voor hun leerlingen en docenten en extra aandacht besteden aan duurzaamheid." Als scholen zelf over hun huisvestingsbeleid gaan, wordt ook de zeggenschap van ouders en docenten versterkt.

Een eigen verantwoordelijkheid van scholen voor hun huisvesting biedt veel voordelen, terwijl mogelijke nadelen goed te beteugelen zijn. Schoolbesturen zijn beter dan gemeenten in staat de investeringen in onderwijshuisvesting te baseren op de specifieke behoeften van het onderwijs en de gebruikers. Daarbij zorgt doordecentralisatie voor minder bureaucratie, bij gemeenten en scholen, zodat bouwprocessen sneller en efficiënter verlopen. Nu wachten scholen soms vele jaren op nieuwbouw en geven gemeenten soms minder aan onderwijshuisvesting uit dan zij daarvoor ontvangen.

Gemeenten zien het huisvestingsbeleid van scholen als onderdeel van hun regiefunctie op het onderwijsbeleid en willen die rol niet kwijt. Slagter: "Schoolbestuurders noch gemeenten voeren op eigen houtje lokaal onderwijsbeleid uit. Overleg is altijd nodig en dat moet zo blijven. Dat ligt zelfs vast in de Wet op het Voortgezet Onderwijs". De VO-raad vindt wel dat kleinere schoolbesturen, indien nodig, financieel en logistiek moeten worden ondersteund.

Einde bericht

Noot voor de redactie /

Ingezonden persbericht