Provincie Friesland

PERSBERICHT

Nummer: 043/GH
Datum: 24 februari 2009

Provincie heeft nieuwe eigenaar voor
Verkeerseducatie Centrum gevonden

De provincie Fryslân heeft voor het Verkeerseducatie Centrum (VEC) een nieuwe eigenaar gevonden, Kreeft Opleidingen B.V. uit Hoogeveen. Naast de nieuwe eigenaar worden nu ook alle verkeersveiligheidspartners, waaronder Stichting Bevordering Verkeerseducatie, CEDIN en VVN, De Fietsersbond, Responsible Young Drivers en de Vereniging Verkeersslachtoffers, gehuisvest op het oefencentrum in Drachten. Ook wordt het gebruik van het VEC geïntensiveerd en uitgebreid met onder andere Arbo & Veiligheidsopleidingen.

'We maken hier een mooie slag mee. Een nieuwe eigenaar die veel plannen heeft en de provincie Fryslân die op deze manier het VEC kan blijven inzetten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid': aldus gedeputeerde Piet Adema. Verkeersveiligheid is voor de provincie Fryslân een belangrijk aandachtspunt. Het VEC ontving tot nu toe jaarlijks gemiddeld E 50.000,- subsidie voor taken en projecten die de verkeersveiligheid in Fryslân bevorderen. De komende jaren zal de provincie intensiever inzetten op gebruik van het centrum.

Door onder andere gebruik te maken van het VEC wil de provincie het aantal verkeersgewonden terugdringen. In Fryslân loopt het aantal verkeersdoden terug, maar dat geldt niet voor het aantal verkeersgewonden. Het aantal zwaar gewonden is sinds 2003 met 61 procent fors toegenomen, van 211 naar 340. Landelijk was er sprake van een daling.

Uit de cijfers blijkt ook dat de groep 18-24 jarigen extra aandacht vergt. Zo wil de provincie graag starten met de uitvoering van het programma Begeleid Rijden. Jongeren van zestien-en-een-half jaar mogen dan enkele rijlessen volgen en vervolgens een instaptoets afleggen. Als ze slagen voor de instaptoets, mogen ze vanaf hun zeventiende onder begeleiding van een persoon die al geruimte tijd zijn rijbewijs heeft rijden. Op hun achttiende kunnen ze dan het reguliere rijexamen afleggen. Met dit nieuwe programma verwacht het ministerie en terugloop van verkeersgewonden tot wel 25%.

Op dit moment wordt er op het ministerie gewerkt aan de uitvoering van dit programma. Gedeputeerde Piet Adema; 'Fryslân staat te springen om hier als eerste mee aan de slag te gaan. Het VEC kan hier een goede rol in spelen.' Achtergrondinformatie over Kreeft

Kreeft Opleidingen B.V.
Kreeft Opleidingen is een landelijk werkend multifunctioneel opleidingscentrum op het gebied van Verkeer, Transport, Logistiek, Arbo en Veiligheid. Er worden diverse opleidingstrajecten aangeboden, zoals dag-, avond- en zaterdagopleidingen. Kreeft Opleidingen is ISO 9001 gecertificeerd en door het ministerie van Verkeer en Waterstaat geautoriseerd om alle opleidingen m.b.t. het vervoer van gevaarlijke stoffen te verzorgen. Ook is Kreeft Opleidingen erkend opleider voor diverse scholings- en subsidiefondsen.

Kreeft Opleidingen beschikt over een modern opleidings- en examencentrum op het Logistiek Centrum Hoogeveen,. Op een terrein van 10.000 m² heeft men de beschikking over een oefenterrein, een bedrijfshal t.b.v. logistieke opleidingen en in het hoofdgebouw zijn diverse leslokalen, kantoorruimtes en een kantine ondergebracht.

---- --