Nationale Bank van Belgie


Maandelijkse conjunctuurenquête bij de bedrijven - februari 2009

NIEUWE DALING ONDERNEMERSVERTROUWEN BELGIE IN FEBRUARI

De conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België begon in februari weer terug te lopen, waardoor de opflakkering van de voorgaande maand ongedaan werd gemaakt. Het ondernemersvertrouwen ging sterk achteruit in de verwerkende nijverheid. De daling was minder uitgesproken in de bouwnijverheid. In de handel, daarentegen, is het conjunctuurklimaat duidelijk verbeterd. De algemene synthetische afgevlakte curve, die met een vertraging van enkele maanden het fundamentele verloop van de conjunctuur weergeeft, is opnieuw gedaald. Net als de barometer liep de bruto synthetische indicator van de dienstverlening aan de bedrijven in februari terug, na de lichte vooruitgang ervan in januari. De afgevlakte curve blijft in deze bedrijfstak eveneens neerwaarts gericht.