Gemeente Leeuwarden


Persbericht: Nieuw kunstwerk Noorderbegraafplaats

De gemeente Leeuwarden heeft Gerrit Terpstra, kunstenaar uit Heeg, de opdracht gegeven om een kunstwerk te ontwerpen voor de Noorderbegraafplaats in Leeuwarden.

De opdracht komt voort uit de herinnering aan het voormalig kerkhof aan de voet van de Oldehove. Het is de bedoeling dat het kunstwerk, genaamd 'Oldenammenbeamskip', voor de zomer wordt geplaatst.

In de jaren 60, en recent bij de bouw van de parkeergarage Oldehove, zijn veel knekels (restanten van overledenen die hier vroeger zijn begraven) gevonden. Die zijn herbegraven op twee plaatsen op de Noorderbegraafplaats. Hierop wordt het kunstwerk geplaatst, het ontwerp bestaat namelijk ook uit twee delen. Het eerste deel is een zeven meter hoog object van cortenstaal met daarop (tekstuele) 'overwegingen'. Het tweede deel bestaat uit een natuurstenen plaat met daarin de vorm van een boot. De ontwerpen verwijzen naar de Oldehove (schip), de terpen van de stad en de ligging aan de voormalige Middelzee. Voor het kunstwerk is een budget van ¤30.000,- dat voortkomt uit de bouw van parkeergarage Oldehove.

In overleg met 'Keunstwurk' is gekozen voor kunstenaar Gerrit Terpstra.

Er is ook een aanvullende opdracht voor Terpstra. De lijn van zijn kunstwerk wordt doorgetrokken in het 'straatmeubilair' op de begraafplaats. In onder andere de zitbanken, wachtruimte, verlichting en bewegwijzeringelementen, hekwerk/poort en watertappunten.


Noot voor de redactie,