Gemeente Utrecht

Daling criminaliteit in stad Utrecht zet door

De totale criminaliteit in de stad Utrecht is in 2008 met -1% licht gedaald. Hiermee houdt Utrecht de dalende lijn vast. Ten opzichte van 2002 is de criminaliteit met -36% inmiddels fors afgenomen; meer dan in de gehele regio met een daling van -28%. Gerelateerd aan de flinke groei van de stad is de daling ten opzichte van 2002 nog sterker: -41%. Dit terwijl de aangiftebereidheid gelijk is gebleven. Gemeente, politie en Openbaar Ministerie hebben hun ambities voor de veiligheid tot 2010 bekend gemaakt. De inzet is de totale criminaliteit in 2010 te halveren ten opzichte van 2002.

Ambities 2009 en 2010: criminaliteit stevig verder terugbrengen De gemeente Utrecht, politie en Openbaar Ministerie hebben samen ambities vastgelegd voor verbetering van de veiligheid in de stad Utrecht tot en met 2010. De thema's waarop OM, politie en gemeente zich de komende jaren vooral wil richten zijn:
* De totale criminaliteit is in 2010 ten opzichte van 2002 gehalveerd;
* Het algemene veiligheidsgevoel moet van 51% in 2002, via 41% in 2008 naar 37 % in 2010;
* De jongerenoverlast moet van 22% in 2006, via 19,5 % in 2008 naar 17% in 2010;
* Zowel het aantal autokraken als het aantal woninginbraken zijn in 2010 met 33% gedaald ten opzichte van 2006;
* Het aantal gewelddelicten is in 2010 5% lager dan in 2006. Hierbij zal het tegengaan van huiselijk geweld, uitgaansgeweld, excessief drank- en middelengebruik en geweld tegen werkers in de publieke sector extra prioriteit krijgen.
* Bij het terugdringen van ondermijning zal het komende jaar een zwaar accent liggen bij het verminderen van de mensenhandel aan het Zandpad. De inzet van politie en hulpverlening is inmiddels versterkt. Camera's worden binnenkort geplaatst en een werkgroep studeert op overige mogelijkheden om de misdaad tegen te gaan en slachtoffers te helpen.
* Het aantal mensen dat zich wel eens gediscrimineerd voelt in Utrecht daalt van 14 % in 2007 naar maximaal 12 % in 2009.

2008: lichte daling meeste delicten, lichte stijging onveiligheidsgevoel De meeste delictsoorten zijn in 2008 licht gedaald. De daling van de totale criminaliteit in Utrecht in 2008 is te danken aan een ongekende eindsprint in de laatste maanden van 2008. Zo is in december 2008 de totale criminaliteit 20% lager uitgekomen dan in dezelfde maand van 2007. De daling van autokraak (-39%) en woninginbraak -32%) in december 2008 is bijzonder positief en zet zich door naar januari 2009. Dit is ten dele te danken aan de intensieve gezamenlijke aanpak met o.a. fysieke aanpassingen in parkeergarages en een publiekscampagne. Ook in de woonwijken is het aantal autokraken de afgelopen maanden stevig afgenomen. Het aantal aangiftes van diefstallen van fietsen en bromfietsen is daarentegen in 2008 toegenomen met 26 %. Dit beeld is zichtbaar in de gehele regio (+27%) en wordt voor een deel beinvloed doordat het met internet gemakkelijker is geworden aangifte te doen. Bij diefstal van (brom)fietsen is het aandeel internetaangiften inmiddels gestegen tot 71%.

Het totaal aantal Utrechters dat zich in Utrecht wel eens onveilig voelt, is in 2008 helaas licht gestegen van 38,2% in 2007 naar 40,8% in 2008. De ervaren jongerenoverlast is vrijwel gelijk gebleven op 19,5%.

In de meeste Utrechtse wijken zijn in 2008 minder aangiftes gedaan dan in 2007. De grootse afname was er in Vleuten/De Meern (-13%), Oost (-7%) en in Zuid en Zuidwest (-6%). In enkele andere wijken is sprake van een kleine toename van het aantal aangiftes: Leidsche Rijn (+5%), Binnenstad (+4%) en Noordwest (+3%).

De cijfers zijn ook vergeleken voor de zogenoemde urgentiegebieden. Daarbij springt de ontwikkeling in Kanaleneiland-Noord er het meest uit. De criminaliteit is er in 2008 met 14% gedaald, terwijl de jongerenoverlast daalde van 62% in 2007 naar 56% in 2008 en het onveiligheidsgevoel van 56% in 2007 naar 49% in 2007.

Tabel 1: Ontwikkeling veiligheid in Utrecht

Geregistreerde criminaliteit

2002

2004

2005

2006

2007

2008

'02-'08

'07-'08

totaal aantal aangiften

52.230

37.153

35.118

35.920

33.562

33.368


- 36%


- 1%

waarvan:

vandalisme

4.172

3.664

4.609

4.624

4.610

4.000


-4 %


- 13%

woninginbraak


2.392

2.238

2.117

2.577

2.333

2.255


- 6%


- 3%

autokraak

17.865

11.780

10.749

12.124

9.603

9.470


- 47%


- 1%

diefstal van auto's


1.351

831

654

629

507

498


- 63%


- 2%

diefstal (brom)fietsen

6.451


3.203

3.352

3.342

3.596


4.519


- 30%


+ 26%

inbraak in bedrijven


2..315


1.478


1.164


1.108


940


921


- 60%


- 2%

diefstal uit winkels


1.899


1.633


1.397


1.274


1.274


1.241


- 35%


- 3%

zakkenrollen


2.475


1.407


1.147


791


958


1.118


- 55%


+ 17%

geweldsdelicten


3.242


3.376


3.169


2.906


2.940

2.874


- 11%


- 2%

overig

10.068

7.543

6.760

6.545

6.801

6.472


- 36%


- 5%

overige registraties *

19.388

18.998

20.965

21.769

20.138

19.243


- 1%


- 4%

waarvan:

incidenten overlast


16.946


17.133


18.964


19.524


18.091


17.432


+ 3%


- 4%

incidenten vandalisme

2.442


1.865


2.001


2.245


2.047


1.811


- 26%


- 12%

totaal vandalisme

(aangiften plus overige registraties)


6.614


5.529


6.610

6.869

6.657


5.811


- 12%


- 13%

Veiligheidsbeleving

2002

2004

2006

2007

2008

'07-'08


**

algemene onveiligheidsgevoelens

51%

54%

40%

38,2%

40,8%


+ 2,6

onveiligheidsgevoelens eigen buurt

34%

35%

31%

29,0%

31,8%


+ 2,8

vaak jongerenoverlast eigen buurt

20%

16%

22%

19,3%

19,5%


+ 0,2

vaak vandalisme eigen buurt

26%

15%

14%

13,1%

11,0%


- 2,1

Bronnen: BPS Politie regio Utrecht; Inwonersenquête Utrecht (Bestuursinformatie)


* politieregistraties van incidenten waarvan geen aangifte kan worden gedaan of wordt gedaan, maar die wel van belang zijn voor de openbare orde en veiligheid


** in procentpunten
Gemeente Utrecht