Socialistische Partij Rotterdam

SP krijgt gelijk in Nieuw Crooswijk

24-02-2009 * De herstructurering van Nieuw Crooswijk dreigt nóg meer de schandvlek te worden van de Rotterdamse stedelijke vernieuwing dan het al was. Als de gemeente Rotterdam niet over de brug komt met miljoenen euro's aan steun voor de Ontwikkel Combinatie Nieuw Crooswijk (OCNC) blijft de wijk voorlopig zitten met een kale zandvlakte. SP raadslid Leo de Kleijn wil weten hoe het zit met de contractuele verplichting van het OCNC om elke fase af te maken die gestart is, oftewel bouwen als er gesloopt is.

In schriftelijke vragen aan B&W vraagt de Kleijn hoe en of die verplichting is vastgelegd in de overeenkomst met de gemeente Rotterdam, welke termijnen voor het afbouwen daarbij gelden en welke garanties de bedrijven achter het OCNC (Proper-Stok, Era Bouw en Woonstad Rotterdam) daarvoor afgegeven hebben. De Kleijn: "Het kan toch niet zo zijn dat OCNC nu met de armen over elkaar gaat zitten wachten op steun van de gemeente om te starten met de bouw in het Wandeloordgebied. Als SP hebben we van begin af aan gezegd dat het Masterplan Nieuw Crooswijk een wrak en onzinnig plan was. We dreigen steeds meer gelijk te krijgen."

De Kleijn is niet blij met dat gelijk. "De wijk is nu half gesloopt, er moet zo snel mogelijk gebouwd worden. Winkeliers in Nieuw Crooswijk staat het water aan de lippen want er zijn geen klanten meer. En als het zo doorgaat staat de nieuwe brede school straks ook half leeg bij gebrek aan kinderen in de wijk."

Als de gemeente miljoenen bijlapt in Nieuw Crooswijk, dan moeten dat onder strenge voorwaarden, vindt de Kleijn. "Op de eerste plaats moet de uitverhuizing en sloop van het nog resterende deel onmiddellijk stopgezet worden. Alle verdere fases van het Masterplan moeten opnieuw bekeken worden. Het heeft geen zin om vast te houden aan onhaalbare plannen om straks tot de conclusie te komen dat er nog meer gemeenschapsgeld bij moet." Ook de geplande bouwblokken in het Wandeloordgebied moeten volgens de SP'er aangepast worden. "Wat mij betreft gaan we als gemeente geen miljoenen steken in dure en onverkoopbare koopwoningen. De voorwaarde voor steun is dat er meer sociale huurwoningen komen op de kale zandvlakte en een realistisch, aangepast plan. Die aanpassing van de bouwplannen kan snel, zeker als het plan daarmee tegemoet komt aan de uitspraken van de Raad van State."

In de schriftelijke vragen aan het college wil de SP verder weten uit welke potjes de steun aan het OCNC komt en of er sprake is van onrechtmatige overheidssteun aan een particuliere ontwikkelaar.