Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Driebergen, 24 februari 2009

Registratie pleziervaartuigen noodzakelijk

HISWA Vereniging, de brancheorganisatie van de watersportindustrie, vindt dat het nu tijd is om identificatie en registratie van vaartuigen versneld in te voeren. Directe aanleiding is het onderzoek van de waterpolitie van de Korps Landelijke PolitieDiensten (KLPD) naar criminele eigenaren van pleziervaartuigen. Dit jaar zal de waterpolitie meer onderzoek uitvoeren naar witwaspraktijken.

Een identificatie- en registratieplicht voor vaartuigen is volgens HISWA Vereniging een logische oplossing. De brancheorganisatie pleit al langer voor een landelijke registratie van pleziervaartuigen, net zoals dat bij auto's uitstekend is geregeld. Gegevens als merk, type, bouwjaar en kentekennummer gekoppeld aan eigenaargegevens moeten daarin worden opgenomen. Een dergelijk systeem verbetert de controle en handhaving van niet alleen de KLPD, maar ook voor marechaussee, zeehavenpolitie, waterkwaliteitsbeheerders en douane. Het bestaande register voor snelle motorboten, dat nu wordt bijgehouden door de Rijksdienst voor het wegverkeer, is ernstig vervuild en dat moet meteen worden meegenomen.

André Vink, directeur HISWA Vereniging: "Criminele activiteiten en ernstige overtredingen moeten natuurlijk worden aangepakt. De manier waarop de handhavende instanties nu hun taken uitvoeren, is niet effectief. Het schaadt bovendien het imago van de watersport want vaak worden bedrijven ingeschakeld voor deze overheidstaken. Dat is onwenselijk en leidt tot enorme administratieve lastendruk".

Bij invoering van een identificatie- en registratieplicht krijgen watersporters eindelijk een eigendomsbewijs van hun vaartuig. Dat is praktisch bij de verkoop, grenspassages, de afhandeling van verzekeringskwesties en het ontmoedigt diefstal. Tevens voorkomt het malafide handelspraktijken in de sector.
---

Noot aan de redactie,

Ingezonden persbericht