Gemeente Zwolle

Vestiging van IKEA weer stap dichterbij

Datum uitgave persbericht: 02/24/2009

De nieuwe vestiging van IKEA zal, samen met hotel Van der Valk en de bestaande vestiging van Intratuin, de nieuwe blikvanger van bedrijventerrein Hessenpoort worden. In het afgelopen jaar heeft de gemeente, samen met IKEA en omliggende bedrijven en omwonenden, gekeken wat de wensen, eisen en randvoorwaarden zijn voor vestiging op Hessenpoort. In het Programma van Eisen wordt onder andere rekening gehouden met verkeer, milieuaspecten en de beeldkwaliteit. Voorop staat daarbij het realiseren van ruimtelijke kwaliteit. Het Programma van Eisen wordt nu ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Hiermee is de realisering van IKEA weer een stap dichterbij.

Nieuwe kwaliteiten voor Hessenpoort en Zwolle

Hessenpoort is niet voor niets gekozen als vestigingsplek. Het bouwplan van IKEA voegt nieuwe kwaliteiten toe aan Hessenpoort. De komst van IKEA zorgt voor extra aantrekkingskracht voor zowel Hessenpoort als Zwolle in een wijde regio. De bevolking in de regio van Zwolle moet nu nog naar Hengelo of Amersfoort om een IKEA te bezoeken. Met deze nieuwe vestiging wordt voldaan aan de wens van Zwollenaren om een IKEA dichter bij huis te hebben. Ook betekent de komst van IKEA een flinke impuls voor de werkgelegenheid. De nieuwe vestiging in Zwolle biedt voor ruim 400 mensen werkgelegenheid.

Bestemmingsplan

Momenteel is het bestemmingsplan van Hessenpoort nog niet ingericht op de komst van IKEA. Een herziening van het bestemmingsplan is daarom noodzakelijk. Uitgangspunt daarbij is het realiseren van ruimtelijke kwaliteit. De vestiging van IKEA voegt zich daarbij zo veel mogelijk naar de bestaande ruimtelijke structuur en de bestaande uitstraling van het bedrijventerrein. Het gebouw van ongeveer 30.000 m2 moet ruim op de kavel komen te staan, waardoor er voldoende ruimte ontstaat voor groen en water. IKEA moet bovendien aan de zuid- en westzijde van het pand een representatieve gevel realiseren. Zo is er aan de westzijde van het gebouw op termijn een zogenaamde glasshouse gepland. Dit glasshouse is een ruimtelijke, glazen afdeling op de eerste verdieping die met name seizoensartikelen zal bieden.

Aanpassingen aan de infrastructuur

Belangrijke randvoorwaarde voor de komst van IKEA is een goede doorstroming van het verkeer rondom de vestiging. Uit onderzoek door een externe partij blijkt dat er een aantal aanpassingen aan de infrastructuur nodig is. Het gaat hierbij om de aanleg van een rotonde, verlenging van opstelstroken en een extra uitvoegstrook. De verkeersontwikkeling verdient en krijgt alle aandacht van zowel gemeente als IKEA: ook IKEA heeft geen belang bij klanten die in de file staan.

De start van de bouw staat gepland voor medio 2010. IKEA kan in 2011 haar deuren openen.

Bron: Afdeling communicatie
Datum van 24-02-2009 tot 23-03-2009