NEN


Staat verlengt overeenkomst met NEN

dinsdag 24 februari 2009, 11:08

De Nederlandse Staat heeft de overeenkomst met NEN verlengd. Hierin is overeengekomen dat NEN de bepalingen van de Europese richtlijnen 98/34/EEG en 98/46/EEG uitvoert en Nederlandse marktpartijen bij normalisatieprojecten betrekt.

De Nederlandse Staat - op dit gebied vertegenwoordigd door het ministerie van Economische Zaken - stelt al sinds 1995 hiervoor financiële middelen ter beschikking. Vorig jaar is de overeenkomst herzien en verlengd. NEN blijft de bepalingen van de Europese richtlijnen ongewijzigd uitvoeren.

Nieuwe activiteiten zijn:

* het informeren van nationale belanghebbenden over Europese en mondiale normalisatie-initiatieven, resp. over de kansen en bedreigingen van deze initiatieven. Dit op dusdanig wijze dat deze partijen tijdig en goed geïnformeerd een besluit kunnen nemen over deelname aan deze initiatieven om hun belangen te behartigen;
* het informeren van departementen wanneer in regelgeving verwezen wordt naar normen die zijn of komen te vervallen. Op grond van deze informatie kunnen departementen besluiten de verwijzing aan te passen.

Het informeren over de Europese en mondiale normalisatie-initiatieven wordt daardoor leidend voor de informatieactiviteiten die NEN uitvoert. Activiteiten die zich richten op nationale initiatieven, zowel op nationale normen als op een dominante, pro-actieve rol van Nederlandse belanghebbenden bij Europese of mondiale normalisatie, komen hierdoor buiten de overeenkomst te vallen. De overeenkomst kunt u bekijken in pdf-formaat.