Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

PvdA Haarlem wil wijziging lokale referendumverordening:

PvdA: Kiesgerechtigde leeftijd referenda omlaag naar 16 jaar

De PvdA Haarlem wil dat ook jongeren tussen 16 en 18 jaar mogen stemmen bij een lokaal referendum. Ook moeten mensen vanaf 16 jaar een verzoek tot het houden van een referendum kunnen indienen of ondersteunen. De PvdA zal dit voorstel inbrengen bij de behandeling van de lokale referendumverordening in de Haarlemse gemeenteraad.

De nieuwe referendumverordening is een uitwerking van het coalitieakkoord, waarin PvdA, SP en VVD hebben afgesproken dat er in Haarlem raadsplegende referenda mogelijk moeten worden gemaakt. In de verordening worden de regels vastgelegd over hoe zo'n referendum kan worden aangevraagd en hoe het wordt georganiseerd.

PvdA-raadslid Helga Koper: "De PvdA stelt voor om de kiesgerechtigde leeftijd bij lokale referenda omlaag te brengen van 18 naar 16 jaar. Dit is ook de leeftijd die bijvoorbeeld geldt voor het indienen van burgerinitiatieven in Haarlem. Bovendien is de PvdA landelijk voorstander om jongeren vanaf 16 jaar ook bij verkiezingen stemrecht te geven. Jongeren vanaf 16 jaar krijgen ook allerlei andere rechten en plichten, en wat ons betreft zijn zij ook oud genoeg om mee te beslissen in de politiek."

Eerder heeft de PvdA al verschillende andere initiatieven genomen om de invloed van jongeren op de lokale politiek te vergroten. Zo is er op initiatief van de PvdA een fonds voor ideeën van jongeren ingesteld. Bij behandeling van de begroting in november nam de gemeenteraad een PvdA-motie aan die het College van B&W verzoekt jongeren meer te betrekken bij besluitvorming over de ruimtelijke inrichting van de stad.

De referendumverordening wordt donderdag 26 februari 2009 behandeld in de raadscommissie Bestuur. Enkele weken later neemt de gemeenteraad een besluit over de verordening.

*** EINDE PERSBERICHT ***