CDA

Balkenende pleit voor sociale markteconomie

Minister-president Balkenende heeft in Berlijn gepleit voor een 'markteconomie met moraliteit'. Regels alleen zijn niet voldoende, er is vooral behoefte aan verantwoordelijk gedrag, zei hij.

Minister-president Balkenende nam op 22 februari 2009 in Berlijn deel aan een bijeenkomst met Europese regeringsleiders die zijn uitgenodigd voor de G20 Top in Londen dit voorjaar. De regeringsleiders spraken onder meer over de aanpak van de economische crisis en de hervorming van het internationale financiële stelsel.

Verantwoordelijk gedrag

Essentieel om het vertrouwen terug te brengen, zijn volgens Balkenende 'steviger regels, meer toezicht en krachtiger instituties, in het bijzonder voor de financiële sector'. Maar regels alleen zijn niet voldoende, aldus de minister-president. 'Er is vooral behoefte aan verantwoordelijk gedrag, gebaseerd op gemeenschappelijke principes en normen.'

Vrije wereldhandel

Ook riep Balkenende op te kiezen voor een vrije wereldhandel en om het potentieel van de 'enorme Europese binnenmarkt' te benutten. 'Er is grote druk op ieder van ons om het schaarse belastinggeld vooral in te zetten voor ons eigen land', zei Balkenende. 'Maar laten we elkaar wel scherp houden.' De Europese landen moeten ervoor waken dat de eigen maatregelen niet leiden tot marktverstoring.

Solidariteit

Volgens Balkenende worden ontwikkelingslanden hard getroffen door de economische crisis. Hij pleitte daarom voor solidariteit met de armere landen, en solidariteit met toekomstige generaties. 'Juist nu hebben ze onze steun nodig.' De Millennium Ontwikkelingsdoelen vergen 'een onverminderd grote inspanning'. Ook bij het klimaatvraagstuk is 'doorpakken nodig', aldus Balkenende. 'Banen scheppen en de economie vergroenen kan samengaan.'

Economische structuur

Ten slotte pleitte minister-president Balkenende voor versterking van de economische structuur en voor houdbare overheidsfinanciën: door ondernemerschap te bevorderen, innovatie te stimuleren en de publieke voorzieningen en pensioenen toekomstbestendig te maken. Volgens Balkenende is de situatie ernstig, maar 'somberheid helpt ons niet verder'. Het huidige internationale klimaat is volgens hem veel beter dan bij eerdere crises. 'De economische blokken staan niet tegenover elkaar, maar willen samenwerken. Die kans moeten we verzilveren.'

Bron:
http://www.minaz.nl/Actueel/Pers_en_nieuwsberichten/2009/Februari/Balk enende_pleit_voor_sociale_markteconomie

---