Gemeente Hilversum

Handhavingsspecialisten SZW gemeente Hilversum krijgen meer mogelijkheden voor controles

publicatiedatum: dinsdag 24 februari 2009
Vanaf 1 januari krijgen de handhavingsspecialisten van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Hilversum meer bevoegdheden. Zo mogen zij voortaan werkplekcontroles afdwingen en anderen dan de bijstandsontvanger verplichten om gegevens te verstrekken. Zij kunnen deze bevoegdheden inzetten bij gerichte onderzoeken naar personen of (werk)locaties.
In december hebben alle handhavingsspecialisten een cursus gevolgd over het gebruik van de nieuwe bevoegdheden. De uitbreiding van de bevoegdheden is het gevolg van een besluit om de handhavingsspecialisten aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. In afdeling 5.2. van de Algemene wet bestuursrecht staat het toezichthouderschap beschreven.