Gemeente Zoetermeer

Informatie- en vrijwilligersmarkt ontwikkeling Balijbos

In Zoetermeer ligt De Balij. In dit relatief jonge groengebied komen mensen graag recreëren. Staatsbosbeheerwil dit gebied aantrekkelijker en beter toegankelijk maken. Eind 2008 is een start gemaakt met de opwaardering van De Balij. Om belangstellenden te informeren en te betrekken bij de ontwikkelingen, vindt op 25 april van 13.00 tot 16.00 uur een informatie- en vrijwilligersmarkt plaats met verschillende activiteiten. Zoals een kabouterroute voor kinderen en een excursie met de boswachter.

Op het terrein van Stadsboerderij De Balijhoeve in Zoetermeer komen verschillende informatiekramen te staan. Hier wordt informatie verstrekt over de plannen en ontwikkelingen in De Balij. Bezoekers kunnen er ook terecht voor eventuele vragen, suggesties en vrijwilligerswerk.

Vrijwilligers
Vrijwilligers kunnen op vele manieren betrokken raken bij het werk van Staatsbosbeheer. Zo is het mogelijk te werken in de terreinen door voorlichting te geven, terreinonderhoud, dieren- en plantensoorten te inventariseren of kinderactiviteiten te begeleiden in het speelbos. Vrijwilligers kunnen ook deel uit maken van de gebruikersgroep van De Balij en op deze manier meedenken over het gebruik en de toekomst van dit gebied. Geïnteresseerden kunnen bij de vrijwilligerskraam terecht voor meer informatie.

Activiteiten
De informatie- en vrijwilligersmarkt is van 13.00 tot 16.00 uur. Toegang is uiteraard gratis en aanmelden is niet nodig. Aansluitend aan de informatiemarkt is om 16.00 uur een veldexcursie met de boswachter. Onderweg worden de plannen voor het gebied toegelicht. Voor kinderen is er een speciale kabouterroute uitgezet. Zo kunnen ook zij kennis maken met de natuur in De Balij.

Natuur bij de stad is belangrijk. Staatsbosbeheer werkt daarom ook in De Balij hard aan de kwaliteit, de bereikbaarheid en het behoud van deze groene longen. Zo houden we het leefbaar voor iedereen. Op fiets- en loopafstand lekker ontspannen in de eigen omgeving. Nu en in de toekomst.