Meer Europees geld voor innovatieve landbouw, dierenwelzijn, landschap, natuur en milieu

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaat tot 2013 meer dan ¤190 miljoen beesteden aan maatregelen die bijdragen aan een sterke innovatieve landbouwsector en goed zijn voor dierenwelzijn, landschap, natuur en milieu. Op deze manier wordt Europese landbouwsteun gegeven aan boeren en organisaties voor maatschappelijke zaken die niet in de prijs van het product doorwerken of op een andere manier te bekostigen zijn.

Het Europees landbouwbeleid verandert. Vorig jaar hebben de Europese ministers van Landbouw besloten over de zogenaamde 'Health Check' van het Europese Landbouwbeleid. Daarmee heeft elke lidstaat de mogelijkheid het landbouwbeleid duurzamer te maken en geld in te zetten voor nieuwe en duurzame productiemethoden, natuur, milieu, dierenwelzijn en landschap. Minister Gerda Verburg heeft nu de eerste stap gezet voor de invulling daarvan.

Het geld gaat de komende jaren naar investeringen in diervriendelijke stallen (¤ 10---15 miljoen) en een betere identificatie en registratie van schapen en geiten - mede met het oog op dierzieekten (¤ 4-5 miljoen). Ook komt er een 'vaarregelgeling' voor boeren in gebieden waar vee alleen met de boot van weiland naar weiland kan, zodat ook in deze gebieden mogelijkheden blijven voor bijvoorbeeld de 'koe in de wei'.

Op het gebied van natuur, milieu en landschap komt er extra geld voor bijvoorbeeld akkerrandenbeheer, waardoor er meer variatie ontstaat op het platteland (¤ 30 miljoen). Het is ook goed voor dee biodiversiteit. De waterkwaliteit wordt beter door het betalen van zogenaamde 'groen-blauwe' diensten zoals tijdelijke wateropvang, het aanleggen van rietvelden en beperking van de bemesting (¤ 20 miljoen). Oook onderzoek en ondersteuning van innovatie bij de productie van agrarische producten wordt gestimuleerd, zeker als deze innovaties bijdragen aan beter waterbeheer, biodiversiteit en energie (¤ 35 miljoen).

Landschappen in Nederland waar het door bijvoorbeeld de bodemsamenstelling moeilijk boeren is, zijn vaak ook maatschappelijk waardevol. Voor dit soort gebieden komt meer geld beschikbaar (¤ 10 miljoen). Er wordt gekeken of meer gebieeden in aanmerking kunnen komen, zoals de Friese Wouden en Westerkwartier (prov. Groningen).

Afbouw productiesteun

Al enkele jaren wordt er steeds minder directe steun voor producten gegeven, maar worden landbouwbedrijven zelf gesteund ('ontkoppeling'). De komende jaren worden nog meer producten 'ontkoppeld'. Zo wordt bijvoorbeeld de directe steun door slachtpremies voor kalveren en volwassen runderen per 2010 omgezet naar bedrijfssteun. Ook wordt de telerssteun voor aardappelzetmeel in 2012 omgezet in bedrijfssteun. Op deze manier voldoet de agrosector aan de internationale handelsafspraken om directe productiesteun af te schaffen.

Eerste stap

Minister Verburg heeft een eerste stap gezet. Volgend jaar komt minister Verburg met meer voorstellen om het Europees landbouwbeleid nog sterker in te zetten voor een concurerende landbouwsector in combitie met versterking van maatschappelijke waarden, bijvoorbeeld in landschappelijk waardevolle gebieden.

Noot voor redacties (

RVD Mediafeed