Politie Zuid-Holland-Zuid

Vrijwillige politie organiseert grootscheepse alcoholcontrole

Numansdorp, 25-04-2009 o De politie Zuid-Holland-Zuid heeft een grote verkeerscontrole gehouden langs de rijksweg A29 ter hoogte van Numansdorp. De controle begon op vrijdagavond 24 april 2009 en ging door tot in de nacht. Het bijzondere aan deze controle was dat medewerkers van de vrijwillige politie de controle organiseerden. Naast de mensen van de vrijwillige politie deden ook politiemensen van het Verkeershandhavingsteam en het wijkteam mee. Verder verleenden medewerkers van Rijkswaterstaat en de Belastingdienst hun medewerking. Uiteindelijk zijn 1323 bestuurders gecontroleerd.

Doel
In totaal waren zon 50 mensen actief tijdens de controle. Het belangrijkste doel was het controleren op het alcoholgebruik van de verkeersdeelnemers. De politie houdt regelmatig alcoholcontroles aangezien nog steeds bij een groot aantal ongevallen alcoholgebruik in het spel is. Hiermee is alcohol een belangrijke factor die de verkeersveiligheid beïnvloedt. De medewerkers van de belastingdienst keken of weggebruikers bijvoorbeeld nog fiscale schulden hadden. De controle startte omstreeks 21.00 uur en eindigde rond 02.00 uur.

Resultaten
In de nacht van vrijdag 24 april op zaterdag 25 april zijn in totaal 1323 blaastesten afgenomen. Dertien personen bleken in overtreding te zijn. Twee hiervan zaten na ademanalyse toch onder de strafbare waarde en konden hun weg alsnog vervolgen. Een rijbewijs is ingevorderd en er zijn tien processen-verbaal opgemaakt. De hoogte gemeten waarde was
1,4 promille, terwijl 0,54 promille is toegestaan bij ervaren bestuurders. Voor beginnend bestuurders ligt die grens op 0,2 promille.
Alle 1323 voertuigen zijn ook door een ANPR-voertuig gecheckt of zij geregistreerd stonden voor politie of de Belastingdienst. Uiteindelijk bleken twintig autos geregistreerd te staan. Als gevolg hiervan werden zes beslagleggingen gedaan, waarbij drie personenautos zijn weggesleept. Daarnaast heeft de Belastingdienst een bedrag van 4556,- geïnd. Een bestuurder is op basis van de Wet ID aangehouden en na uitgebreid verhoor en onderzoek bleek deze persoon voor 15 zaken geregistreerd te staan.
Verder zijn tijdens deze controle twee bekeuringen uitgeschreven voor respectievelijke het overschrijden van de maximum snelheid en het negeren van een rood kruis boven het wegdek.

Hoe word je vrijwilliger bij de politie?
In de regio Zuid-Holland-Zuid zijn ongeveer veertig politievrijwilligers werkzaam. De politie Zuid-Holland-Zuid zoekt nog steeds naar mensen die willen komen werken bij de vrijwillige politie. Als politievrijwilliger is de straat je belangrijkste werkterrein. Politievrijwilligers houden onder meer toezicht op alle zaken die voor de veiligheid en leefbaarheid een risico vormen en treden zonodig corrigerend op. Ze worden bijvoorbeeld ingezet bij grootschalige evenementen zoals jaarmarkten, sportevenementen, koninginnedag, havenfeesten, kermissen en projecten als bijvoorbeeld verkeers- en alcoholcontroles. De taken van een vrijwilliger zijn te vergelijken met die van een politiesurveillant. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.politie.nl/zuid-holland-zuid of bellen met Bureau Werving en Selectie via telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief). Op de website van de politie is meer informatie te vinden over de eisen en de selectieprocedure. Hier kan ook een informatiepakket worden aangevraagd.