Nederlandse Kano Bond


12 mei 2009

De NKB organiseert op de zondagen 18 oktober 2009 en 1 en 15 november 2009 een workshop met als doelstellingen het leren of verbeteren van instructievaardigheden¸ waarnemingsvaardigheden en evaluatievaardigheden in een zo ontspannen en open mogelijke sfeer. De focus van deze workshop is het verbeteren van de didactische vaardigheden en de waarnemingsvaardigheden. Het verbeteren van de eigen technieken is nadrukkelijk niet het doel van deze workshop. Dit is bij de vorige workshop door sommigen niet altijd goed begrepen.

Zie onderstaande document