Start CoMensha-campagne: Sluit je ogen niet voor mensenhandel!

21/09/2009 14:32

Federatie Opvang

In aanloop naar de dag tegen de mensenhandel op 18 oktober start CoMensha

(Coördinatiecentrum Mensenhandel) een campagne om mensen bewuster te maken van de diverse soorten van mensenhandel en uitbuiting. Door middel van e-cards wordt voor de verschillende vormen van mensenhandel aandacht gevraagd. Met behulp van een slogan - Denk eens na over uitbuiting! Sluit je ogen niet voor mensenhandel! - worden publiek, politiek en instanties gewezen op het onzichtbare leed bij slachtoffers. Op 21 september verschijnt de eerste e-card. CoMensha vraagt burgers en organisaties om de e-card zo veel mogelijk te verspreiden. De e-card is te downloaden op www.mensenhandel.nl.

Mensenhandel vindt niet alleen in de seksindustrie plaats. Ook in de bouw, bij de horeca, de landbouw en bij hulp van au pairs of schoonmaaksters vindt uitbuiting plaats. Bij publiek en politiek is dit onvoldoende bekend en blijven acties ter voorkoming van uitbuiting achterwege.

CoMensha wordt elke dag geconfronteerd met diverse vormen van mensenhandel. De vraag waar slecht werkgeverschap stopt en uitbuiting begint is niet altijd duidelijk. Hoewel er wel steeds meer aandacht wordt besteed aan mensenhandel, blijven de meldingen achter. Omdat er vaak onduidelijkheid is bij instanties en personen over mensenhandel worden signalen lang niet altijd goed geïnterpreteerd. Het aantal slachtoffers is onbekend door de geringe prioriteit die het onderwerp heeft. Waarschijnlijk gaat om duizenden mensen per jaar.

Op 1 januari 2005 is het nieuwe strafrechtsartikel mensenhandel in werking getreden. Door de wetswijziging werd niet alleen gedwongen in de prostitutie werken strafbaar gesteld, maar ook overige vormen van uitbuiting. Onder overige vormen van uitbuiting vallen uitbuiting in arbeid en diensten buiten de seksindustrie, slavernij en met slavernij gelijkende praktijken en de handel in organen.

Met de campagne, die een jaarlijks terugkerend karakter heeft, hoopt CoMensha een verandering te starten in het denken over mensenhandel bij publiek, politiek en instanties.

http://www.mensenhandel.nl