Gemeente Wassenaar

Feestelijke afsluiting van de tentoonstelling Archeologie krijgt een gezicht

op zondag 18 oktober tussen 13.00 en 17.00 uur in Raadhuis De Paauw in Wassenaar.

Tijdens de slotmanifestatie van de tentoonstelling `Archeologie krijgt een gezicht' op zondag 18 oktober kunnen bezoekers een laatste blik werpen op archeologische vondsten uit Wassenaar, Voorschoten, Voorburg en Leidschendam. De tentoonstelling die vanaf juni in respectievelijk Voorburg en Voorschoten was te zien, zal in Wassenaar op feestelijke wijze worden afgesloten.

De schijnwerpers zijn deze middag gericht op de prehistorie. Archeologen geven lezingen over hun vakgebied, waaronder prof. L.P. Louwe Kooijmans, één van de opgravers van het bronstijd massagraf van Wassenaar. Daarnaast kunnen jong en oud zelf als archeoloog aan de slag, bijvoorbeeld door dierenbotten te determineren en vondsten te dateren. In en om het Raadhuis komt de bronstijd tot leven met prehistorische ambachtslieden en een proeverij van (pre-)historische hapjes.

De drie gemeenten van het Pact van Duivenvoorde (Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar) brengen met deze tentoonstelling gezamenlijk archeologische topstukken voor het voetlicht. Het biedt een unieke kans te laten zien dat de bewoning in het kustgebied door de tijd heen een directe relatie heeft met de ontwikkeling van het landschap en de regionale geschiedenis. Recente
-maar ook lang geleden opgegraven voorwerpen- worden gekoppeld aan verhalen over het dagelijks leven. Daarbij staan drie personen uit de Prehistorie, Romeinse tijd en Middeleeuwen centraal: Kars, Gera en Trude.

Een uitgebreid programma zal op de website van de gemeenten worden gepubliceerd in de week voorafgaand aan 18 oktober.

Feestelijke afsluiting van de tentoonstelling Archeologie krijgt een gezicht Gemeente Wassenaar
Johan de Wittstraat 45
Postbus 499
2240 AL Wassenaar

T: 070-5122222
E: gemeente@wassenaar.nl