Gemeente Wassenaar

Programma Activiteitenmiddag tentoonstelling Archeologie krijgt een gezicht

In het Raadhuis Paauw (Raadhuislaan 22, Wassenaar) is zondagmiddag 18 oktober een leuke middag met activiteiten voor kinderen en volwassenen, die een beeld geven van de vroege historie van ons gebied en de schijnwerper richten op het belang van archeologie.

Wat weten we van de prehistorie en wat deden mensen toen?

activiteiten

Tentoonstelling

Rondleidingen voor volwassenen en kinderen van een deskundig archeoloog vanaf 13.15, en verder.

Wat deden mensen uit de prehistorie

Vanaf 13.00 uur zijn er in de Frederikzaal, op het bordes en voor de Spiegelzaal (na 14.00 uur) verschillende activiteiten, die een beeld geven van het leven rond 1500 voor Chr.: spinnen en weven, aardewerk maken van klei, vuursteen bewerken, muziek maken. Leuk voor kinderen om mee te doen en te beleven hoe dat was.

Hoe weten we dat allemaal?

In de raadzaal worden lezingen gehouden door deskundigen uit de archeologiewereld:


- mevrouw d'Hollosy vertelt om 14.00 uur hoe een reconstructie van een skelet tot stand komt aan de hand van de vondst van het meisje Gera uit het Forum Hadriani in Voorburg,


- de heer Louwe Kooijmans vertelt ons om 15.00 uur over de vroegste bewoning van de kuststreek en de vondsten, waaruit dat kan worden afgeleid.


- In de Trouwzaal zal vanaf ca 14.30 uur een film worden vertoond over het onderwerp archeologie in de drie gemeenten van het Pact van Duivenvoorde, Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg.


- Verschillende archeologen uit ons gebied zijn aanwezig voor vragen, aanvullende praatjes en toelichting op de bijzondere vondsten ( Forum Hadriani, de gracht van Corbulo, het Bronstijdgraf, de kastelen en buitenplaatsen)

Hoe wordt je een archeoloog?

Ook in de Frederikzaal leer je om uit scherven weer een hele pot te plakken. In de Spiegelzaal ( na 14.00 uur) kun je vondsten laten determineren door professionele archeologen en amateurs/ leden van de archeologische werkgroepen uit onze regio.

Wat aten mensen vroeger?

Vanuit de "historische keuken" worden lekkere hapjes geserveerd, waarvan wij weten dat die ten tijde van de bronstijd, de romeinse tijd en de vroege middeleeuwen op tafel stonden. In de Spiegelzaal is er gelegenheid te proeven en kennis op te doen over de historische keuken.

De bronstijd

De bronstijd ontleent zijn naam aan het gebruik van Brons voor voorwerpen en wapens. Op het grasveld voor de Paauw wordt een demonstratie bronsgieten gegeven.

Gemeente Wassenaar
Johan de Wittstraat 45
Postbus 499
2240 AL Wassenaar

T: 14070
E: gemeente@wassenaar.nl