Gemeente Tilburg

                                           Nummer 
                                           2009387BO                                            Datum 

                                           15 oktober 2009 


Inlooppunt Reeshof Centrum Jeugd en Gezin 
Tilburg opent op 18 oktober 
Zondagmiddag 18 oktober open dag in wijkcentrum Heyhoef 

Zondag 18 oktober opent het nieuwe inlooppunt Reeshof van het Centrum Jeugd en Gezin 
                                                     Bezoekadres 
Tilburg in wijkcentrum Heyhoef haar deuren. Bij het inlooppunt kunnen gezinnen terecht 
                                                     Stadhuisplein 130 
met al hun vragen over opvoeden en opgroeien. Op zondagmiddag 18 oktober is er van 12 

tot 16 uur een open dag, tegelijk met de open dag van wijkcentrum De Heyhoef. 
                                                     Postadres 

                                                     Postbus 90155 
Open dag 
                                                     5000 LH Tilburg 
Tijdens de open dag zijn er vier workshops, over de volgende onderwerpen: 
·                                                     
·  Positief opvoeden, van 12.00 tot 12.45 uur, voor ouders 
                                                     Doorkiesnummer 
Ouders krijgen aan de hand van praktijkvoorbeelden een toelichting op de basisprincipes van Triple P, 
                                                     013 542 88 35 
een positief pedagogisch programma. Ook zijn er praktische tips en oefeningen om de basisprincipes 
                                                     Faxnummer 
toe te passen. 
·                                                     
·  Gezonde voeding, van 13.00 tot 13.45 uur, voor kinderen (en ouders) 

Wat is gezonde voeding en wat niet? Diverse spelletjes zetten kinderen (en hun ouders) aan het denken 

over gezonde voeding. 
·                                                     
·  Communiceren met je puber, van 14.00 tot 14.45 uur, voor ouders 

De puberteit brengt veel veranderingen met zich mee, zowel lichamelijk als sociaal-emotioneel. Ouders 

en jongeren worstelen beide met een veranderende positie ten opzichte van elkaar. Tijdens deze 

workshop wisselen ouders ervaringen uit en krijgen zij (opvoed)tips. 
·                                                     Servicedienst 
·  Het belang van buitenspelen, van 15.00 tot 15.45 uur, voor kinderen (en ouders) 

Buitenspelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom gaan we 18 oktober samen 
                                                     Communicatie 
buitenspelen! Kinderen (en hun ouders) kunnen meedoen aan vier spelen die de sociaal emotionele, 
                                                     Faciliteiten 
verstandelijke, motorische en taalontwikkeling stimuleren. Ouders krijgen informatie mee over 
                                                     Financiële Administratie 
buitenspelen. 
                                                     Informatisering 
Belangstellenden hoeven zich niet aan te melden voor de workshops maar kunnen gewoon 
                                                     Personele & Juridische Zaken 
binnenlopen (vol is vol!). Ook inwoners die gewoon een kijkje willen nemen of informatie 

willen, zijn van harte welkom. Voor de kinderen is er een kleurwedstrijd, bij deelname 

ontvangen zij een leuke attentie. Openingstijden inlooppunt 

Ouders en jongeren kunnen zonder afspraak binnenlopen bij het inlooppunt. Pedagogische 

adviseurs van het Centrum Jeugd en Gezin staan hen graag te woord. Het inlooppunt 

Reeshof is gevestigd op de eerste etage van wijkcentrum De Heyhoef aan de 
Kerkenbosplaats 1. Vanaf 19 oktober is het inlooppunt open op dinsdag- en 
woensdagochtend van 8.30 tot 11.30 uur en op donderdag van 13.00 tot 16.00 uur en van 
19.00 tot 21.00 uur. Kijk voor meer informatie en vragen ook op de website of neem 
contact op via het (gratis) telefoonnummer: www.jeugdengezintilburg.nl, 0800- 3 65 65 65. 

Centrum Jeugd en Gezin Tilburg 
Bij het Centrum Jeugd en Gezin Tilburg kunnen gezinnen en professionals terecht voor alle         vragen en hulp op het gebied van opvoeden en opgroeien. In het centrum werken 
        verschillende organisaties op het gebied van jeugd(gezondheids)zorg, onderwijs en 
        welzijn samen. Zij spannen zich in om vragen en problemen op samenhangende wijze aan 
        te pakken, samen met ouders/verzorgers, kinderen en jongeren. Het centrale kantoor van 
        het Centrum Jeugd en Gezin Tilburg is gevestigd aan de Ringbaan West 227 (ingang 
        burgemeester Suijsstraat). De komende periode komen er meer inlooppunten in 
        verschillende Tilburgse wijken. 

       Dit persbericht beschrijft activiteiten die horen bij de uitvoering van eerder vastgesteld  
        beleid. Gemeente Tilburg