IKON

A A N K O N D I G I N G

IKON-televisie
zondag 18 oktober 2009
Nederland 2
11.30 - 12.00 uur: HET VERMOEDEN
Annemiek Schrijver ontmoet gasten uit diverse religieuze tradities en praat met hen over hun leven en drijfveren en over hun persoonlijke 'heilige tekst'.

Gast: Pieter Oussoren

In 2004 kwam de Naardense Bijbel uit, een vertaling van de complete Bijbel door Pieter Oussoren. Het lag aanvankelijk niet in zijn bedoeling om de hele Bijbel te vertalen, maar toen Oussoren voor eigen gebruik in zijn kerkdiensten gedeelten had vertaald en hem werd gevraagd het werk compleet te maken, deed hij dat. Zo werkte hij in totaal tweeëndertig jaar aan wat nu de Naardense Bijbel heet. Inmiddels zijn er ruim 25.000 exemplaren verkocht. In 2008 verscheen ook Buiten de Vesting, een woord-voor-woord vertaling van alle deuterocanonieke en vele apocriefe bijbelboeken. Beide boeken zijn liefdevol 'handwerk' (Oussoren schrijft met de hand) en vooral de Naardense Bijbel wordt veelal geprezen, ook door mensen uit reformatorische en evangelicale kringen. Het leest als poëzie, hoewel het Oussoren niet in de eerste plaats ging om schoonheid: primair wilde hij boven water halen wat de lezer niet ziet als hij geen Hebreeuws en Grieks kent.

Pieter Oussoren werd in 1943 in Portengen (het land tussen Breukelen en Kockengen) geboren in een boerengezin. Hoewel hij grote affiniteit heeft met het boerenbedrijf, het land en de aardsheid ervan, koos hij ervoor om theologie te gaan studeren en werd predikant. Officieel is hij met emeritaat, maar hij gaat nog regelmatig voor in kerkdiensten. Hij vertaalt ook poëzie. Zelf heeft hij zich niet aan dichten gewaagd, maar hij voelt zich 'de zoon van Huub Oosterhuis en Ida Gerhardt, en de onechte zoon van Willem Barnard'. Als heilige tekst koos hij een gedicht van Oosterhuis dat begint met de regels: 'Niet om te oordelen zijt Gij gekomen, God/maar om te zoeken wat verloren is'.

Met Annemiek Schrijver praat Oussoren over zijn keuzes in de vertaling, over het wonder van de schepping en over De Ene die zijn vriendschap aanbiedt aan de mens.

Presentatie: Annemiek Schrijver; redactie: Martje van der Heijden, Ella Weisbrod; eindredactie: Ida Overdijk; productie: Pauline Veltman; regie: Han Budding.