Ingezonden persbericht


Persbericht - Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU)

Utrecht, 16 oktober 2009

AAGU komende week in actie tegen het Nederlandse vluchtelingenbeleid


- zondag 18 oktober: lawaai- en zwaaidemonstratie bij detentiecentrum Kamp Zeist, 16.30 uur (Soesterberg)

- woensdag 21 oktober: picketline bij uitzendbureaus Randstad en Adecco (Utrecht) om 16.00 uur.

De Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht organiseert komende week twee acties om de aandacht te vestigen op het zeer slechte politieke klimaat ten aanzien van vluchtelingen. Komende zondag is er een lawaaidemonstratie bij het detentiecentrum Kamp Zeist in Soesterberg. De woensdag daarna een picketline bij twee uitzendbureaus die bewakers voor dergelijke gevangenissen werven.

Ondanks de verontrustende berichten over zeer grote hoeveelheden vluchtelingen over de hele wereld (gerenommeerde organisaties spreken over 40 miljoen vluchtelingen); ondanks diverse onderzoeksrapporten van ondermeer Amnesty International en Human Rights Watch; ondanks vele schokkende verhalen van illegaal gemaakte vluchtelingen over hoe zij behandeld worden, is het leven van een vluchteling in Nederland nog altijd erg onzeker en verontrustend slecht. AAGU wil met de beide publieke acties deze in onze ogen onhoudbare en onacceptabele situatie onder de aandacht brengen.

In Kamp Zeist worden geïllegaliseerde mensen maandenlang, tot zelfs meer dan een jaar, vastgehouden omdat ze niet over geldige papieren beschikken. De omstandigheden zijn slecht (weinig medische hulp, minimale toegang tot juridische steun, lang op cel, agressieve bewaking) en de detentieduur is voor iedereen ongewis. AAGU wil tijdens de lawaaidemonstratie komende zondag (vanaf 16.30 uur) contact maken met de opgesloten mensen om ze een hart onder de riem te steken. De gedetineerden voelen zich gesteund door de acties en laten weten deze op prijs te stellen, ondanks dat zij soms met repressieve maatregelen worden geconfronteerd. Zo gaat het luchten soms niet door en worden mensen die van binnenuit meedoen met het maken van lawaai vaak hardhandig aangepakt en in de isoleercel gegooid.

De picketline van komende woensdag richt zich tegen het werven van detentietoezichthouders, de bewakers in vluchtelingengevangenissen. AAGU zal de medewerkers van Adecco en Randstad oproepen deze werving te stoppen. Bezoekers worden opgeroepen zulk werk niet te doen en voorbijgangers worden geïnformeerd. AAGU is van mening dat geen enkel bedrijf mee moet werken aan het opsluiten van mensen en spreekt de betreffende bedrijven hier dan ook op aan. Als niemand mee wil werken aan het opsluiten van onschuldige mensen, dan wordt dit onmogelijk en worden de vluchtelingengevangenissen vanzelf gesloten.

De AAGU voert al jarenlang actie tegen het illegaliseren (buiten de samenleving houden) van vluchtelingen en tegen Kamp Zeist als vreemdelingenbajes. Wij zijn van mening dat er vrijheid moet zijn voor iedereen om te migreren. Veel mensen die in Kamp Zeist zitten moesten vluchten vanwege honger, armoede, oorlog, onderdrukking. AAGU is voor een wereld zonder grenzen. Een wereld waarin welvaart en welzijn voor iedereen in gelijke mate beschikbaar is en niet slechts een deel van de mensheid in grote welvaart leeft ten koste van de rest van de wereld. AAGU accepteert geen wereld waar mensen die vluchten voor hun leven opgesloten worden in gevangenissen!

Geen mens is illegaal!
Ingezonden persbericht