Ingezonden persbericht


Persbericht
IBBY-Nederland

Schenking van de stichting Kinder- en Jeugdliteratuur

De stichting Kinder- en Jeugdliteratuur die vanaf de jaren tachtig onder meer de bijzondere leerstoel voor kinder- en jeugdliteratuur, allereerst bij Pedagogische Wetenschappen en later als Annie M.G. Schmidtleerstoel bij Letteren (aan de Universiteit Leiden) ondersteunde heeft, na het overlijden van bestuurslid Tine van Buul, dit voorjaar zijn werkzaamheden beëindigd. Het resterende kapitaal, ruim 800 euro, is door het bestuur aan IBBY-Nederland geschonken. IBBY zal dit geld toevoegen aan andere giften voor projecten die opgezet worden in het kader van de vriendschapsband met de IBBY sectie van Indonesië. Al eerder ondersteunde IBBY-Nederland deze sectie (zie: http://duijx.net/ibby/?p=276), maar voor 2010 zijn veel meer projecten die in Indonesië uitgevoerd zullen worden onder de bezielende leiding van Murti Bunanta (schrijfster en bestuurslid van IBBY-Indonesië, maar nog belangrijker initiatiefneemster van veel leesbevorderingsprojecten) in voorbereiding.

IBBY-Indonesië is een actieve IBBY-sectie, maar moet haar activiteiten uitvoeren in een arm land waar helaas door natuurrampen steeds weer gebrek is aan bibliotheekjes met boeken. Wij hopen als IBBY-sectie, samen met onze vrienden in Indonesië, zoveel mogelijk leed dat veroorzaakt is door onder meer de tsunami te verzachten. Ook hopen wij een bijdrage te leveren aan workshops voor illustratoren en auteurs die in 2010 in Indonesië georganiseerd worden.

De gift van de stichting Kinder- en Jeugdliteratuur zal, conform hun statuten en in de geest van grote kinderboekenvrienden Kees Fens, Tine van Buul en Nettie Heimeriks een heel goede bestemming krijgen! IBBY-Nederland is erg blij met deze genereuze gift.