Nederlandse Spoorwegen

18 oktober 2009

Treinreizigers blijven dik tevreden over NS

Ook in het derde kwartaal van 2009 zijn treinreizigers erg tevreden over de dienstverlening van NS: 79% van de klanten geeft NS een 7 of hoger. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar waarderen méér reizigers de klantgerichtheid van NS- medewerkers en de schone treinen en stations met een ruime voldoende. De punctualiteit kwam op het hoogste niveau van 2009: 94,5% van de treinen kwam op tijd aan.

Voor de klantgerichtheid van het personeel geeft 65% van de reizigers een 7 of hoger (was 63% in dezelfde periode vorig jaar). Het oordeel van reinheid van treinen en stations kreeg van 57% van de reizigers een ruime voldoende (was 54% in dezelfde periode vorig jaar). De punctualiteit is met 94,5% op het hoogste niveau in 2009. Door de weersomstandigheden zal in het vierde kwartaal van 2009 de punctualiteit iets afnemen. Om reizigers zo min mogelijk hinder te laten ondervinden nemen NS en ProRail nu al preventieve maatregelen. Het afgelopen kwartaal investeerde NS 30 miljoen in uitbreiding en modernisering van het aantal treinen. Directeur NS Reizigers Jacques Huberts: "Vier van de vijf reizigers zijn dik tevreden over onze dienstverlening. Onze klanten vinden de treinen en stations schoner, onze extra inspanningen op dat vlak werpen vruchten af. Ook blijft NS hard werken aan het beter informeren van reizigers. Zo volgen onze medewerkers hier de komende maanden intensieve trainingen voor."
Achtergrond
NS publiceert ieder kwartaal de cijfers over de klanttevredenheid. Deze cijfers volgen uit het onafhankelijk onderzoek dat NS in samenwerking met de consumentenorganisaties en de overheid laat uitvoeren. Hierin geven reizigers hun oordeel over de kwaliteit en andere aspecten van de dienstverlening van NS. Daarnaast publiceert het bedrijf elk kwartaal de punctualiteitcijfers. In de bijgevoegde tabellen staat een overzicht van de belangrijkste uitkomsten. Ook is een overzicht te vinden op www.ns.nl