Kustwachtcentrum Den Helder

Persbericht uitgegeven door Kustwachtcentrum, Rijkswaterstaat en Veiligheidsregio Friesland (politie, brandweer, GGD/GHOR).

Van de tien op de Noordzee verloren containers van het motorschip Dirhami zijn er op zaterdag 17 oktober twee op Terschelling aangespoeld en geborgen. Deze containers waren gevuld met computerapparatuur en verpakkingsmateriaal.
Zaterdag is er ook een deel van de inhoud van een andere container aangetroffen op Terschelling.
Onder de aangespoelde lading bevonden zich ook een drietal 1000-liter verpakkingen (kleine tankcontainers) met een licht irriterende vloeistof, alsmede een aantal blauwe 60-liter vaten die ook een licht irriterende vloeistof bevatten. Uit onderzoek blijkt dat ze geen gevaar vormen voor het zeemilieu of de volksgezondheid. De kleine tankcontainers en de blauwe vaten komen uit een stukgeslagen container.
Het is niet uitgesloten dat er nog een aantal kleine tankcontainers of blauwe vaten aanspoelen op één van de Waddeneilanden of op de kuststrook van het vasteland van Friesland en/of Groningen. Bij aantreffen dient men enige voorzichtigheid in acht te nemen en wordt men verzocht de Centrale Meldpost Waddenzee, telefoon 0562-443100 te informeren.
Rijkswaterstaat en het Kustwachtcentrum houden de situatie goed in de gaten, onder andere door inspectievluchten.