Ingezonden persbericht


22.06.09
PERSBERICHT
EUROPEES KERAMISCH WERKCENTRUM

TENTOONSTELLING Ceramics & Architecture
DISCIPLINES Design, architectuur en kunst
EVENEMENT Dutch Design Week Eindhoven, 17- 25 oktober 2009 LOCATIE Klokgebouw, Strijp-S en Faculteit Bouwkunde, TU te Eindhoven OPENING Zondag 18 oktober 2009

PUBLIEKSINFORMATIE
Dagelijks geopend van 17-25 oktober 2009 tijdens Dutch Design Week Eindhoven. Openingstijden: alle dagen 12.00 - 18.00 uur. donderdag 22 en vrijdag 23 oktober 12.00 - 20.00 uur. Publicatie verkrijgbaar.

Het Europees Keramisch Werkcentrum is een internationale werkplaats gespecialiseerd in keramiek, met als doelstelling het genereren van ontwikkeling in de keramiek. Kerntaken zijn de artist-in-residence en centre-of-excellence functies.

Het vijfjarige project Keramiek en Architectuur (2005-2009) wordt tijdens de Dutch Design Week gepresenteerd in een tentoonstelling op twee locaties en door middel van een publicatie.

Ceramics & Architecture - de deuren van het .ekwc staan al geruime tijd open voor ontwerpers en beeldend kunstenaars. Door middel van het project Keramiek en Architectuur is dit werkterrein verder uitgebreid. Op deze wijze werd een aantal doelen nagestreefd; het bevorderen van een kruisbestuiving tussen de verschillende disciplines, architecten interesseren voor nieuwe toepassingen van keramiek en het genereren van internationale aandacht voor keramiek en architectuur.

De tentoonstelling Ceramics & Architecture zal tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven op twee locaties te zien zijn.
Op de faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven zijn de werken te zien die een raakvlak hebben met nieuwe technieken. De werken die meer verwijzen naar de mens of de natuurlijke omgeving zijn te zien in het Klokgebouw op Strijp-S, evenals het werk wat een duidelijke visie op architectuur weergeeft.

Omdat deze tentoonstelling de 'grande finale' vormt van het vijfjarige project, wordt ook een interessante publicatie uitgebracht. Hierin worden niet alleen alle projecten belicht, maar vindt er ook een verdieping plaats door middel van een historische schets en enkele opiniërende artikelen.


---

NOTE VOOR DE redactie:

voor meer informatie en beeldmateriaal benadert u het projectbureau van de tentoonstelling: uniquole tentoonstellingen te den haag. info@uniquole.nl of t 070 3694747 (www.uniquole.nl)