Ingezonden persbericht


PERSBERICHT- Driebergen, 31 augustus 2009

Micha Zondag in teken van 'goed en recht doen'

Op zondag 18 oktober wordt in Nederland voor de vierde keer de Micha Zondag gehouden. Wereldwijd worden kerken opgeroepen om in hun dienst aandacht te besteden aan het thema 'Goed en recht doen'. Dit najaar vindt in Kopenhagen de VN-klimaatconferentie plaats. De Micha Zondag wil christenen in alle kerken onder andere doordringen van het feit dat juist de allerarmsten in Afrika en Azië door de klimaatcrisis worden getroffen.

Het hoofddoel van de Micha Zondag is meer aandacht vragen voor de bijbelse boodschap over gerechtigheid. Kerken in rijke en arme landen doen mee. Door zich op dezelfde dag te bezinnen over Gods opdracht om recht te doen worden kerken wereldwijd met elkaar verbonden. In 2008 deden in Nederland ruim 600 kerken mee aan de Micha Zondag.

Materialen
De EA ontwikkelt een handreiking, bestaande uit preekschetsen, bijbelstudies, programma's voor kinderen en jongeren en promotiemiddelen. Kerken die aandacht willen geven aan de Micha Zondag en het thema 'Goed en recht doen' kunnen het materiaal vanaf half september downloaden via de website www.michacampagne.nl.

Micha Campagne
De Micha Zondag is een kernactiviteit van de Micha Campagne. Verschillende organisaties en kerken zijn als deelnemer aan de Micha Campagne verbonden. Het gemeenschappelijke doel is christenen in Nederland op te roepen om hun verantwoordelijkheid te nemen voor armoede en onrecht in de wereld, veraf en dichtbij. De inspiratie voor deze oproep tot gerechtigheid en de strijd tegen armoede komt uit de Bijbeltekst Micha 6:8: 'Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God'.