Ingezonden persbericht


Persbericht

Voor directe publicatie

VISUAL ARTS | SYMPOSIUM

Symposium: Collection APT
Over het Artist Pension Trust als model voor financiële planning voor kunstenaars

Zondag 18 oktober 16.00 uur

Locatie: SMART Project Space, Arie Biemondstraat 105-113, Amsterdam

Hoofdspreker: Pamela Auchincloss (hoofd van het Artist Pension Trust) Referees: Gitta Luiten (directeur van de Mondriaan Stichting en bestuurslid van de Vereniging Werkgevers Kunst en Cultuur), Jan-Willem Schröfer (directeur van de Rijksakademie en secretaris van de verzekeringsfonds voor Kunstenaars van de Rijksakademie) Voorzitter: Thomas Peutz (directeur SMART Project Space)

Collection Dubai, exhibition detail, SMART Project Space, 2009

Het symposium stelt het Artist Pension Trust ter discussie als model voor financiële lange termijn planning voor kunstenaars. Sinds 2004 zijn acht APTs opgericht in belangrijke kunstcentra over de hele wereld. Elke APT bestaat uit 250 kunstenaars en is de som van individuele collecties in een grote collectie. Een APT heeft als doel de kunstenaar te helpen bij het opbouwen van een eigendomscollectie van zijn/haar werk binnen de context van de APT collectie. In plaats van geld, investeren de deelnemers kunstwerken. Gedurende een periode van twintig jaar worden twintig kunstwerken per kunstenaar verzameld. Idealiter laat het werk een representatieve verzameling zien van de oeuvre van de kunstenaar. Een bijzonder belangrijk gegeven van het fonds is dat de kunstenaar de enige eigenaar blijft van zijn werk totdat het verkocht is. Uit de verkoop wordt 70 procent gelijkmatig verdeeld tussen de kunstenaar en de andere deelnemers van het fonds, de overige 30 procent dekt de overheadkosten van de organisatie. .
De middag begint met een presentatie van Pamela Auchincloss over het Artist Pension Trust model. In de daaropvolgende paneldiscussie, zullen gastsprekers Gitta Luiten, directeur van de Mondriaan Stichting en bestuurslid van Vereniging Werkgevers Kunst en Cultuur en Jan-Willem Schröfer, directeur van de Rijksakademie en secretaris van de verzekeringsfonds voor Kunstenaars van de Rijksacademie discussiëren over de voordelen en potentiële schaduwkanten van de APT en eventuele alternatieve modellen voor een financieel plan voor kunstenaars. Wij kijken uit naar een levendige discussie met publieksparticipatie.

SMART Project Space wordt gesteund door: Mondriaan Stichting; Gemeente Amsterdam; Bureau Broedplaatsen; Stichting DOEN; Filmfonds; Prins Bernhard Cultuurfonds; VSBFonds.