Gemeente Franekeradeel


Welstandsvergadering maandag 12 oktober 2009

Agenda Welstandscommissie maandag 12 oktober 2009, om 9.30 uur. Plaats: gemeentehuis aan de Harlingerweg 18 te Franeker. Tijdens deze vergadering zullen de volgende bouwplannen worden besproken.

Bouwaanvragen

1.Oprichten van een kapschuur , Roordamaleane 25 te Tzummarum
2.Vergroten van de woning (achteraanbouw), Nyckle J Haismaplein 4 te Franeker
3.Vergroten van de woning, Hitzumerweg 7 te Achlum
4.Vernieuwen van de kap en een dakkapel, Hofstraat 2 te Franeker
5.Bouwen van een berging, Vogels' tún 21 te Tzummarum
6.Bouwen van een bijkeuken, Burgemeester Juckemastraat 10 te Franeker
7.Bouwen van een opslagloods (winterstalling), Tuinen 43 te Franeker
8.Bouwen van een loiods (legaliseren), Swaerderwei 69 te Tzummarum
9.Bouwen van een carport/berging schutting en hekwerk, Tutrfkade 6 te Franeker
10.Vergroeten van een woon-zorgcengtrum, Prinsee Beatrixstraat 1 te Franeker
11.Veranderen van de gevel, Voltastraat 2 te Franeker
12.Wijzigen van een garage in een hobby-ruimte en het veranderen van een kozijn, Fedde Schurerstyraat 1 te Franeker
13.Bouwen van een bijgebouw (legaliseren), Schoener 40 te Franeker
14.Plaatsen van een schutting, Jan Reitsmastraat 14 te Franeker
15.Plaatsen van een schutting (legaliseren), Schalsumerweg 91 te Franeker