Gemeente Franekeradeel


Bestemmingsplannen Franekeradeel nu ook digitaal

Franekeradeel is één van de eerste gemeenten in Friesland die een begin heeft gemaakt met het plaatsen van bestemmingsplannen op www.ruimtelijkeplannen.nl Dit is een wettelijke verplichting met ingang van 1 januari 2010. Alle bestemmingsplannen zijn dan eenduidig, overzichtelijk en digitaal uitwisselbaar. De bestemmingsplannen zijn in een (kaart)viewomgeving te raadplegen. Door op de kaart te klikken krijgt men informatie over de bestemming van een perceel en tevens de bijbehorende voorschriften. Hierdoor is het eenvoudiger en gebruikersvriendelijker om bestemmingsplannen te raadplegen.

Digitaal te raadplegen Bestemmingsplannen
De onderstaande bestemmingsplannen staan inmiddels op www.ruimtelijkeplannen.nl
·Sexbierum - Uitbreiding Glastuinbouw

·Franeker - 't War / Witzens/ Keningspark

·Franeker- Industrieterrein West

·Franeker- Frisia / Vliet / Tuinen

Binnenkort digitaal te raadplegen
Binnenkort zijn ook de onderstaande bestemmingsplannen raadpleegbaar.
·Achlum

·Franeker - Oost en Schalsumerplan

·Franeker - Westelijke Woongebieden

·Sexbierum / Pietersbierum

·Dongjum-uitbreiding

·Tzummarum

·Franeker -Groot Lankum

Bestemmingsplannen met status concept
Bestemmingsplannen met status concept en (voor)ontwerp zijn verborgen. Het is wel belangrijk dat men een vinkje zet in het vakje rechtsboven vóór "Toon concept en (voor)ontwerp".