Burgermelding nodig in strijd tegen toename mensenhandel

18/10/2009 00:09

Federatie Opvang

CoMensha -het Coördinatiecentrum Mensenhandel - constateert een toename van het aantal geïdentificeerde slachtoffers van mensenhandel. Zij vraagt burgers op de dag tegen de mensenhandel (18 oktober) om elke dag alert te zijn en actief mee te werken in de strijd tegen mensenhandel. Er zijn steeds meer incidenten die wijzen op uitbuiting van mensen in andere sectoren buiten de seksindustrie. Ook in de bouw, bij de horeca, de landbouw en bij hulp van au pairs of schoonmaaksters vindt namelijk een toename van uitbuiting plaats. Bij het publiek is dit onvoldoende bekend en blijven acties ter voorkoming van mensenhandel dikwijls achterwege. Waarschijnlijk gaat om duizenden slachtoffers van uitbuiting per jaar.

Met behulp van een slogan - Denk eens na over uitbuiting! Sluit je ogen niet voor mensenhandel! - zijn publiek, politiek en instanties gewezen op het onzichtbare leed bij slachtoffers. CoMensha vraagt burgers en organisaties om de e-card zo veel mogelijk te verspreiden. De e-card is te downloaden op www.mensenhandel.nl. Bij een strijd tegen mensenhandel is informatie en handelen van burgers noodzakelijk om zicht te krijgen waar en op welke manieren uitbuiting plaatsvindt.

CoMensha wordt steeds meer geconfronteerd met de diverse vormen van mensenhandel.

De vraag waar slecht werkgeverschap stopt en uitbuiting begint is niet altijd duidelijk. Hoewel er wel steeds meer aandacht wordt besteed aan mensenhandel, blijven de meldingen achter. Daarom is het hard nodig dat burgers zelf verantwoordelijkheid nemen en alert zijn op de diverse vormen van mensenhandel.

Op 1 januari 2005 is het nieuwe strafrechtsartikel mensenhandel in werking getreden. Door de wetswijziging werd niet alleen gedwongen in de prostitutie werken strafbaar gesteld, maar ook overige vormen van uitbuiting. Onder overige vormen van uitbuiting vallen uitbuiting in arbeid en diensten buiten de seksindustrie, slavernij en met slavernij gelijkende praktijken en de handel in organen.

http://www.mensenhandel.nl