Ingezonden persbericht


Persbericht 5 november 2009

Interview met Wies van Moorsel over Nelly van Doesburg, in Stedelijk Museum De Lakenhal Leiden

In het kader van de tentoonstelling Van Doesburg and the International Avant-Garde: Constructing a New World zal Meta Knol, directeur Lakenhal, Wies van Moorsel op zondag 15 november interviewen over Nelly van Doesburg. Als 'vrouw van', maar vooral ook als 'weduwe van' heeft Nelly zich ingezet voor de idealen van haar man Theo van Doesburg: het internationaal promoten van de nieuwe kunst.

Nelly van Doesburg, geboren Van Moorsel (1899-1975), ontmoette Theo van Doesburg in 1920 tijdens een lezing in de Haagse Kunstkring. Enkele maanden daarna brak de 21-jarige Nelly met haar familie om het avontuur aan te gaan met de zestien jaar oudere Van Doesburg. Haar haren geknipt in een strakke coupe en zwaar opgemaakt, ontwikkelde zij zich aan de zijde van haar altijd in zwart en wit geklede 'Doesje' tot een ware muze van de moderne kunstenaars. Tijdens zijn leven, maar ook na zijn overlijden in 1931, zet Nelly zich enthousiast in voor de 'nagedachtenis' van Theo van Doesburg en de hele Stijl-beweging.

Maar ze zet ook een onmiskenbaar eigen leven voort en maakt doelmatig gebruik van haar uitgebreide netwerk dat ze heeft opgebouwd in de jaren met Theo. Voor de Tweede Wereldoorlog raakte ze bevriend met Peggy Guggenheim, waarna ze een tijd Peggy's adviseur was voor kunstaankopen. Na de oorlog woonde ze twee jaar in de Verenigde Staten, waar ze ook als promotor van De Stijl actief was. Mede door haar doortastendheid werden in binnen- en buitenland diverse exposities gehouden waaronder de grote tentoonstelling in 1951 in het Stedelijk Museum over De Stijl en een solotentoonstelling van Theo van Doesburg in 1968 in het Van Abbemuseum te Eindhoven. Ze leidde een druk sociaal leven als ook een boeiend liefdesleven met interessante minnaars onder wie Apithy, de latere president van Benin, en de beroemde architect Mies van der Rohe.

Wies van Moorsel is nicht van Nelly, kunsthistorica en schrijfster van de biografie 'De doorsnee is mij niet genoeg' over Nelly van Doesburg. Meta Knol, directeur Lakenhal, zal haar zondag 15 november om 14.00 uur interviewen in locatie Scheltema. Aansluitend volgt om 15.15 uur een gratis rondleiding langs de tentoonstelling Van Doesburg and the International Avant-Garde: Constructing a New World. Het bijwonen van het interview en de rondleiding is gratis op vertoon van een geldig toegangsbewijs tot het museum.

In het kader van de tentoonstelling Van Doesburg and the International Avant-Garde, die De Lakenhal in nauwe samenwerking met Tate Modern presenteert, organiseert het museum iedere zondag gratis activiteiten.

Locatie Scheltema: Marktsteeg 1/hoek Oude Singel, Leiden (1 min. lopen vanaf het museum).

Zie ook www.lakenhal.nl/doesbrug.

De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW vanwege het toekennen van indemniteit en de hoofdbegunstigers Turing Foundation en Mondriaan Stichting, Stimuleringsfonds voor beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed, de subsponsors SNS Reaal Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds (Straver Fonds), Cultuurfonds Leiden en de partners Stichting VSBfonds en gemeente Leiden.


---